Autor je spisovatel

Milostivé léto v obecném smyslu označuje odpuštění dluhů a propuštění otroků. Je to biblický termín, neboť ve Třetí knize Mojžíšově Hospodin přikazuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými.

Otroky už u nás sice nemáme, nicméně dluhy trápí nejen 720 tisíc (!) lidí, kteří podléhají povinné exekuci. Někdo nesl vinu za své zadlužení větší, někdo menší, nicméně řada příběhů má bizarní rozměry. Například dluh několika set korun z nezaplacené pokuty za jízdu načerno nabobtná během let do obludné částky desítek tisíc, kvůli které někomu exekutoři zabaví a vydraží dům. A všechny ty příběhy, že splátkové společnosti už dopředu chudým lidem půjčují s tím, že tito nebudou moci splácet a oni je pak připraví o střechu nad hlavou – tyto příběhy nejsou všechny vymyšlené.

Jakub Horák
Pěna dní: Chvalte Přísahu

Proto chválím akci milostivé léto, která se snaží zadluženým lidem pomoci. Jde o mimořádnou oddlužovací akci, která trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Platí u exekucí, kde je oprávněným (věřitelem) stát, kraj, obec, státní a krajské nebo obecní příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další veřejnoprávní subjekty. Dobrovolně se připojily také některé soukromé společnosti jako Česká spořitelna, Air Bank nebo Home Credit. Princip milostivého léta spočívá v tom, že pokud dlužník uhradí během trvání akce jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 750 Kč + DPH, exekuce bude zastavena.

Jeví se vám právnický jazyk poněkud nesrozumitelným? Zkrátka zaplatíte ten úplně prvotní dluh a všechny úroky vám budou odpuštěny. A je to dobře pro všechny, neboť většina dlužníků se z cyklu navyšování úroků nikdy nevymaní.

Kdybych byl papež, požehnám všem, kdo tuto akci prosadili. Protože nejsem, tedy alespoň prosím každého z vás, kdo zná někoho, kdo upadl do dluhů, řekněte mu o tom. Milostivé léto!

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.