„Slavík zpívá špatně“ je slavná poetická sbírka Jaroslava Seiferta a její název je citátem z Jeana Cocteaua. Občas si pročítám Seifertovy paměti Všecky krásy světa, což je nádherná kniha plná chvály života a poezie.

Vzpomíná v ní na své mládí za první republiky, na básnické spolky, jako byl například Devětsil, a pochopitelně i na všechny ty večery u nespočetných lahví vína s básníky Vítězslavem Nezvalem, Vladimírem Holanem nebo Konstantinem Bieblem.

Poetismus, surrealismus, civilismus, dekandence – tolik básnických směrů za první republiky vzniklo! Někdy přemýšlím o tom, zda jsme toho za posledních padesát let vytvořili v umění tolik, kolik toho vzniklo za dvacetiletí, po které první republika trvala.

Autor je ředitelem hudební ankety Český slavík 21

Když se pak po druhé světové válce rozšířila televize, s ní začala i masová expanze populární hudby a celých hudebních filmů, jako byl třeba Kdyby tisíc klarinetů. A někdy v této atmosféře vznikla v roce 1962 hudební anketa Zlatý slavík.

Její název vymyslel redaktor tehdejšího Mladého světa Ladislav Smoljak a v prvním ročníku hlasovalo pouhých 797 posluchačů. Ovšem již ve druhém ročníku jich bylo téměř 5000 – mimochodem už tehdy první příčky obsadilo silné trio Gott, Matuška, Pilarová!

Zlatá šedesátá léta tak dala vzniknout nejen československé nové vlně ve filmu s režiséry, jako byli Forman, Menzel či Chytilová, ale i skvělým hudebním klipům, z nichž písnička dua Suchý & Šlitr Láska nebeská vyhrála jako první právě v anketě Zlatý slavík.

Soutěž pak pokračovala desítky let a v zatím posledním ročníku v roce 2017 bylo hlasujících na 155 tisíc. To již anketa nesla název Český slavík, nicméně pak se na několik let odmlčela. Letos ji opět obnovil matematika společenský reformátor Karel Janeček, jenž pro ni poskytl svůj hlasovací systém D 21. Ten pomocí systému více hlasů umožňuje spravedlivější možnost volby, je používán na čtyřech kontinentech a v desítkách měst od Prahy až po New York, a dnes tedy běží i na doméně www.ceskyslavik.cz.

Slavík tedy letos opět zazpívá. A já věřím, že čistě.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.