A zdá se, že není vidět světla na konci tunelu. Nechci populisticky tvrdit, že za vše může česká vláda - hlavním viníkem je čínský koronavirus, na to nezapomínejme.

Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Mezi právníky se šíří otázka: co takhle otevřít hospody (i bez souhlasu vlády), ale pouze pro lidi očkované nebo s negativním testem?

Nevydržíme-li, umřou lidé

Například právník Petr Bezouška k tomu trefně argumentoval: „Otevřel-li by restauratér provozovnu pouze pro očkované osoby a osoby, které se prokáží aktuálním negativním testem či potvrzením o protilátkách, stále by formálně porušil krizové opatření, ale šlo by ještě o přestupek? Nesmíme zapomínat na takzvaný materiální znak přestupku, tedy musí jít o čin (celo)společensky škodlivý a nebezpečný.“

Jako učitel správního práva musím mimo jiné připomenout, že Nejvyšší správní soud (NSS) vychází dlouhodobě z toho, že naplnění formálních znaků přestupku automaticky neznamená, že jde o společensky škodlivý čin. Tedy, co je důležité pro restauratéry a kavárníky: pakliže by jejich „otevření pouze pro očkované“ po pár letech doputovalo až do Brna k NSS, a ten se právně-teoreticky ideově držel své předchozí judikatury - hospodští by pak měli logicky vyhrát.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Smyslem aktuálních vládních restrikcí je ochrana veřejného zdraví, tedy aby se nešířil covid. A každý právní předpis musí mít legitimní cíl, nesmí se stát prostředkem libovůle. Legitimním cílem ochrana veřejného zdraví určitě je.

Stav nouze je nutný, pro měla hlasovat i opozice a to hned

Jestliže tedy hospodský nebo kavárník vpustí do své provozovny pouze lidi očkované (jak známo, zatím jich není mnoho, ale to nyní neřešíme) a lidi s čerstvým negativním testem, legitimní cíl vládního opatření tak naplňuje, není-liž pravda?

Samozřejmě, pokud by se nějaký host prokazoval falešným potvrzením o očkování či falešným či zastaralým testem, nesl by za své klamavé jednání plnou odpovědnost, stejně, jako když někdo například platí falešnými penězi.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.