Bezplatný přístup od počátku tohoto roku umožňuje institut tzv. sponzorovaného přístupu, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS), která krajinu technických norem ze zákona obhospodařuje, platit česká ministerstva nebo jiné správní úřady.

Nikoli tedy občané a firmy. Uživatelé, kteří se musejí ze zákona řídit technickými normami, k nim tak budou mít bezplatný přístup na internetu. Citovanou věc přináší novela zákona o technických požadavcích na výrobky, jež vstoupila v účinnost právě prvního ledna.

Leden se zeptá, co jsme dělali o adventu. Tisíce lidí zemřou

Nejen z titulu své odbornosti tuto novinku velice vítám. Jde především o princip: jestliže stát chce, abychom dodržovali nějaké předpisy (zde technické normy), měl by umožnit snadný přístup k nim.

Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Pokud je tento přístup výrazně zpoplatněn, není to spravedlivé a vlastně ani demokratické. Zavedení bezplatného přístupu k technickým normám bychom tedy měli ocenit, jde určitě o posun správným směrem ke kvalitní a slušné veřejné správě hodné 21. století.

Můžeme se jen ptát - proč se tak nestalo již dávno? Ostatně, o osvobození technických norem od poplatků se hovoří minimálně patnáct let. Z armády českých a moravských svobodně-informačních bojovníků si dovolím připomenout informačního nestora (a spoluautora zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) Oldřicha Kužílka, dále například advokáta Františka Korbela, nedávno zesnulého advokáta a právního pedagoga Stanislava Kadečku, mohelnickou advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou anebo zlínského aktivistu Luďka Maděru. 

Mluvte s druhými. Ale proč?

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Zběhlé čtenáře asi nepřekvapí, že v politických vodách se právu na informace nejvíce věnují Piráti. Informace jsou mořem jejich působnosti a boj za svobodný přístup k nim prioritou.

Mám za to, že se podařila dobrá věc, a díky všem, kteří se na ní podíleli.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.