Dodejme, že dle citované novely mají dostat možnost učit absolventi jakéhokoli magisterského či inženýrského studia vysoké školy. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let.

Proti novele se vyslovily zejména pedagogické fakulty, učitelské profesní organizace a školské odbory - včetně halasné Pedagogické komorymediálního všudybyla Radka Sárkoziho.

Petr Kolman: Ne, šéfe, předbíhání je blbý recept

Pokusím se obhájit Plagovu novelizaci zákona. Školští odboráři alarmují: české a moravské děti budou příště učit nějací nevzdělaní kantoři „bez pajdáku“? Prezident Pedagogické komory Radek Sárkozi a další předáci hovoří dokonce o hluboké degradaci učitelské profese.

Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Oponuji: není možné v předestřeném stavu vidět naopak příležitost přilákat do tříd škol kreativní a pozitivně naladěné praktiky? Z jakého důvodu by třeba fyzik, architekt, ekolog, úředník, sociolog anebo ekonomka, kteří se ve svém původním povolání cítí již opotřebovaní, nemohli na dva či tři roky stanout před školní tabulí? Vzpruží se tím (nejen psychicky) jak vyučující nepedagogové sami, tak hlavně školy a jejich žáci.

Učitel-praktik bude muset disponovat magisterským nebo inženýrským diplomem. Takže nehrozí, že by žáky a středoškoláky učil nějaký „hňup bez maturity“, který se chce na pár měsíců či let zašít ve školství. Lidé s jiným vzděláním, než je pedagogické, pomohou do škol přinést potřebný svěží vítr a nové impulzy.

Žáci mnohdy spíše ocení méně tradiční výuku ne-pedagoga, než znuděný výklad fyzikářky či chemikářky, která dvacet či třicet vykládá skoro totéž, bez nejmenší známky elánu.

Petr Kolman: Zbytečná ústavní stížnost

Na rovinu – v očích žáků a studentů moc nepomáhá skutečnost, že učitel nebo profesor má v kabinetu vystavený červený diplom z pedagogické fakulty z roku 1991. Děti (zejména v pubertě) jsou v tomto ohledu více než upřímné.

Pokud by někdo z praktiků zamýšlel zůstat u učitelství dlouhodoběji, musel by si doplnit citované pedagogické minimum, což pokládám za rozumné a novela na to správně pamatuje. Schovávání se za řeči o upadající prestiži učitelského povolání tedy vidím jako účelové. Myslím si, že naopak by mohlo nastat tolik potřebné oživení a okysličení našeho školního systému. Plagově novelizaci píšu za jedna.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.