Pokládám za správné poukázat na jeden systémový neduh, který mne v této oblasti dlouhodobě trápí.

Jak jste si mohli povšimnout, v rámci všech minulých krajských voleb kandidátní listiny napříč politickým spektrem byly „přeplněné“ starosty a místostarosty obcí a měst z daného kraje. Totéž se samozřejmě opakuje i letos.

Autor je právník a publicista

Není se , co divit, proč se zmínění starostové a starostky (abychom byli genderově korektní) těší takové oblibě. Voliči je znají z obcí, budou je tedy volit, uvažují stranické sekretariáty.

To by mi ještě tak nevadilo, nicméně určitá pachuť plyne z toho, že voličstvo do jisté míry podprahově cítí, že jejich starosta nebo místostarosta "na tom kraji“ pro jejich obec nebo městečko prosadí takříkajíc něco navíc.

Petr Kolman: Vražda nezná barvu pleti

Nejen ústavním právníkům a politologům musí být následně jasné, že zde pak nejde souboj idejí či programů ve smyslu svobodné ústavně garantované politické soutěže.

U voličů spíše vítězí košile nad kabátem: Veselý Újezd tam bude mít starostu a my ne, to nedopustíme a šup do urny se starostou naší obce, ať si kandiduje (skoro) za kohokoliv. Ostatně máme zde dokonce stranu (či spíše STANU) složenou takřka ze samých starostů. Být starosta, to je aspoň politický názor, dodávám s jistou ironií.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Pro kandidující volební strany a hnutí logicky je obrovskou výhodou, pakliže v příslušném kraji disponují starostou (či dokonce primátorem) nějakého většího města. Zákonitě pak platí, že voliči a voličky z těchto lidnatějších měst uplatní výše popsaný preferenční „starostenský“ princip.

A přirozeně přehlasují voliče z nevelkých obcí a městysů. Tohle je skutečná demokracie? Kde zůstal souboj idejí a programů?

In medias res: Dlouhodobě si myslím, že zákon by měl co nejdříve zakázat současný výkon funkce starosty (resp. místostarosty) obce a krajského zastupitele. Nelze prostě sedět na dvou židlích. Systémová podjatost se přímo nabízí. Ostatně krajská zastupitelstva a rady kraje často z povahy věci hlasují o věcech dotýkajících se obcí a měst z daného kraje.

Zastávám názor, že navrhovaný zákaz by preventivně výrazně zabránil střetu zájmů.

Petr Kolman: Odměny, odměny, odměny...

Nota bene krajský zastupitel musí ze zákona jednat v zájmu všech (!) občanů celého kraje a pokud dvojjediný „krajský zastupitel – starosta“ upřednostňuje svou obec, tak jedná protizákonně. Tohle však kandidující starostové a místostarostové svým voličům jaksi zapomínají říkat.

Podtrženo a sečteno: Právní úprava umožňující citované současné dvojjediné postavení – na krajské a obecní rovině - plyne, že je zde něco systémově velice špatně nastaveno.

Autorovi článku nevadí, jestliže starosta nebo místostarosta bojuje za „svou“ obec, ostatně to je jeho úkol, nicméně musí tak činit z pozice "zvenku", tedy jako starosta obce. Pakliže to však starosta dělá "zevnitř", tedy jako krajský zastupitel, pak to není fair play, to si bez servítku přiznejme!

Zákonodárce by tedy na tomto úseku měl zakročit a měl by upravit hromadění funkcí na krajské a komunální úrovni.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.