Po několika letech debat se do novely zákona o ovzduší dostala pravomoc úředníků vstoupit (po předchozím upozornění) do soukromých obydlí a zkontrolovat, čím lidé topí. Činí tak buď na základě udání občanů (sousedů), nebo při vlastním podezření, že dotyčný zatápí odpadky a z komína se opakovaně valí podivný čmoud.

Legendární a mýty opředená je v tomto směru ostravská raketa – PET láhev naplněná uhelným prachem, pilinami a vyjetým motorovým olejem. Poskytuje slušnou výhřevnost a ještě slušnější šanci na rakovinu, když budete takové výpary pravidelně a nezaviněně vdechovat. Lokální topeniště dnes v některých oblastech bez průmyslu „zajistí“ až 90procentní podíl na znečištění ovzduší.

Ale mají kvůli tomu mít úředníci právo vstupovat do obydlí? Podle pravicových poslanců, kteří zákon napadli u Ústavního soudu, nemají. Podle včerejšího verdiktu soudu mají. Právo na zdraví a zdravé životní prostředí bylo Ústavním soudem nadřazeno nad nedotknutelnost obydlí. „Provozovatelé stacionárních zdrojů (kotlů na tuhá paliva) musí být solidární s jinými osobami,“ uvedl mimo jiné soud ve svém vyjádření.

Nikdo si nepřeje, aby mu úředníci běhali po obýváku. Toho se v reálu ani nesmějí dopustit.

Kritici však zákonu vyčítají i to, že podporuje sousedské udavačství. Vlastně ano. Jenže kdo chce udávat „z plezíru“, způsob si vždycky najde. Kdo se však vinou souseda trvale dusil, dosud nenašel zastání. A tak bychom měli chápat i rozhodnutí soudu. Šanci dostali i ti, kteří doteď tahali za výrazně kratší kus špagátu.