Řešit otázku, zda si muž doživotí zaslouží, nepatří do novinového komentáře, ale maximálně do tradičně nízkých diskusí na sociálních sítích. Soud nicméně bude stát před zásadní volbou, protože jakýkoli rozsudek se stane terčem kritiky. Když dá muži doživotí, půjde o exemplární trest. Pro něj hovoří zvlášť zavrženíhodná ohavnost mužových úmyslů.

Bojím se ale, že majoritní společnost se s tímto výkladem neztotožňuje a seniorovo jednání „chápe“. Opět totiž platí, že účel světí prostředky, jak dokazuje celá politická scéna.

Pokud soud naopak vyslyší společenskou poptávku a muže omilostní, dostaneme se definitivně do logiky lidové demokracie, v níž rozdíl mezi dobrem a zlem definuje právě společenská poptávka a nikoli obecně platné principy.

Soud tak nejspíš sáhne k některé z únikových va-riant. Muže odsoudí, ale nikoli za terorismus, ale za některý z méně vážných prohřešků typu úmyslného obecného ohrožení. Z pohledu obecných principů půjde o tragickou variantu. Pro momentální nastavení významné části společnosti ale nejspíš půjde o správný rozsudek. Muž bude potrestán a zároveň nikdo nezpochybní lež Miloše Zemana, že „ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim“.