Ano: ROMAN PRYMULA

Roman PrymulaZdroj: DENÍK

Diplom oddělí zrno od plev

Pokud máme poskytovat tradiční čínskou medicínu na legálně doložitelné úrovni, musíme definovat, co smějí terapeuti dělat a jaké musí mít minimální vzdělání. Vysokoškolský diplom tedy oddělí zrno od plev.

Tato léčba prospívá řadě pacientů, u nichž má západní medicína svá omezení. Vychází z jednoty psychické a tělesné složky a působí zejména preventivně. Ovlivnění psychické složky, kterou poněkud západní medicína podceňuje, a reflexologické působení akupunktury v kombinaci s bylinnou terapií je možno využít u řady chronických bolestivých stavů, bolestí hlavy a migrény, bolestí zad, kloubů, ale i u poruch imunity, alergií a únavových stavů, kožních, dýchacích, trávicích, urologických či gynekologických obtíží. Jistě nepomůže všem, u řady lidí je však úspěšnost léčby nezpochybnitelná.

Ivan Hoffman
Mafie a peklo

Zařazení terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny podnítilo diskusi, která vychází mnohdy z nepravdivých informací. Předně čínská medicína nenahrazuje tu západní, vždy bude pouze doplňkovou a je snaha využít její pozitivní stránky směrem k budoucí integrované medicíně. Těžko je možno vědecky zpochybnit účinnost akupunktury, léčby bylinami či ovlivňováním dietních zvyklostí u vybraných diagnóz. Poskytované zdravotní služby nejsou šarlatánstvím ani léčitelstvím. Vyžaduje se až pětileté univerzitní vzdělání.

Změna současné legislativy není průlomem. Jen v našem okolí vy-užívají metody tradiční čínské medicíny legálně ve Švýcarsku či Bavorsku, dokonce s plnou či částečnou úhradou, u nás tato péče pojišťovnami hrazena nebude.

Autor je lékař a náměstek ministra zdravotnictví.

Ne: ZDENĚK MROZEK

Zdeněk MrozekZdroj: DENÍK

Může fungovat jen jako placebo

Zavedení oboru čínského terapeuta znamená obrovský průlom. Doposud se na českých univerzitách vyučovaly jen takové metody, které byly založené na vědeckých důkazech. Ostatní metody provozovali výhradně léčitelé. Nyní se tato hranice ruší.

Podle mě může tradiční čínská medicína pomoci lidem hlavně od peněz. Ale vážně. Pacientům může být samozřejmě prospěšná jakákoliv metoda svým placebo efektem. Někomu se skutečně může ulevit od bolesti jen proto, že si bude každý den přikládat na deset minut na prsa modrý kámen – protože bude tomu věřit. S placebo efektem proto pracuje i západní medicína založená na důkazech. Rozdíl je ale v tom, že metody klasické západní medicíny mají kromě placebo efektu ještě i jiný přínos – ověřitelný efekt.

Martin Kratochvíl.
Týdenní zkrat: Chlapské řešení

Je navíc otázka, co si představujeme pod pojmem tradiční čínská medicína, jestli to bude akupunktura, masáže nebo byliny. Já osobně se nejvíc obávám herbální terapie. Směsi, které byly laboratorně analyzovány v Austrálii, totiž odhalily řadu podezřelých a neidentifikovatelných látek. Našly se v nich třeba dobytčí paznehty. Čínská medicína také nepracuje s definovanou denní dávkou. Pokud si vezmeme nějaký lék klasické západní medicíny, máme v něm jednoznačně definované chemické látky v jednoznačně stanoveném množství. To u čínského léčitelství nemáte, ačkoliv některé látky mohou být v nevhodném množství až toxické. Je mi proto záhadou, jak budou tyto směsi procházet kontrolou. Obávám se, aby Česká republika nesloužila jen jako brána pro čínské přípravky na evropský trh.

Autor je lékař a předseda Vědecké rady České lékařské komory.