ANO: PAVEL VEPŘEK

Lze rozhodovat  odpovědně

Je to správné. Je to taková první vlaštovka, která může vést k tomu, že budeme mít jednou v Česku opravdu elektronické zdravotnictví.

Pokud se může doktor, se kterým pacient svůj problém konzultuje, podívat na všechna jeho data a výsledky vyšetření, může mu velmi fundovaně poradit. Není pravda, že by musel lékař pacienta před stanovením diagnózy a léčby fyzicky vidět a vyšetřit ve své ordinaci. Pokud znáte výsledky vyšetření, které provedli vaši kolegové, tak to stačí. Nemusíte je dělat znovu. Můžete rozhodnout a poradit docela odpovědně. Hlad po takových službách bude navíc ještě vzrůstat, protože lidé mají stále méně času a neorientují se ve složitém zdravotním systému.

Chtějí se dostat k radě rychle, nejlépe hned. Rada od někoho takového, kdo tomu aspoň trochu rozumí, je proto pro ně užitečná a důležitá. Ale jak říkám: nemyslím si, že jde o nějakou zásadní změnu pro české zdravotnictví. Užitečné je to hlavně pro budoucnost – pacienti sami vytvoří tlak na to, aby se zdravotnictví konečně digitalizovalo, což bude znamenat jeho větší efektivitu.

 Autor je expert na zdravotnictví, člen představenstva Nemocnice Plzeňského kraje.

SPÍŠ NE: JAN ŽALOUDÍK

Univerzální lékař je problém

Poradenství po telefonu je velmi ošidná věc. Záleží na tom, jak služba funguje. Pokud jde o pouhé konzultace, v rámci kterých odborník nasměrovává pacienty k vhodným lékařům, tak to je samozřejmě užitečné. Například my v Masarykově onkologickém ústavu máme takové informační centrum už léta, využívá ho několik tisíc lidí ročně. Obrátit se tam mohou pacienti z kteréhokoliv koutu republiky, ať už jsou z Plzně, nebo Ostravy – všem se dostane pomoci. Takové poradenství budou mít jistě i další odborné společnosti.

Pokud by ale mělo jít o poradenství, v rámci kterého někdo po telefonu rozhoduje, jestli má vůbec pacient s daným problémem navštívit lékaře, tak to mi vhodné nepřijde. Zvlášť pokud se jedná o nějakého univerzálního doktora. Naopak, může to být velmi nebezpečné. Ten lékař pacienta nevidí. Nevyšetří ho. Může se tedy trefit, ale může také leccos zanedbat. Je to nezodpovědné a neseriózní. V takovém případě to prostředky z veřejného zdravotního pojištění neušetří, ale naopak odčerpá. Pacienta může rada poškodit.

Autor je senátor a ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno.