Vyplývá to z materiálu „Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020", kterou resort rozeslal do připomínkového řízení. K uvedenému dokumentu mají Realisté zásadní výhrady, také proto, že je na půdě EU obtížně obhajitelný, neboť jde ve své filozofii proti zásadám, které drtivá většina evropských zemí (včetně zemí Visegrádské čtyřky) v rámci změn Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 preferuje. Tyto země požadují krácení dotací velkým zemědělským podnikům, vyšší podporu rozvoji venkova, vyšší podporu na opatření k omezení klimatických rizik a vyšší podporu biodiverzity – pestrosti krajiny a života v ní.

MZE ale v uvedeném dokumentu trvá na zachování současného stavu, až na pár kosmetických změn a jakákoli omezení velkých průmyslových podniků považuje za nepřijatelnou diskriminaci. Pokud MZE tuto svou pozici nezmění, může ČR (nejen zemědělství, ale obecně venkov a státní rozpočet) přijít po roce 2020 ročně o miliardy korun a za celé sedmileté období 2020 až 2026 o desítky miliard korun, které by mohly být využity ve prospěch krajiny, rozvoje venkova i samotného zemědělství. Důvodem je skutečnost, že průmyslové zemědělské podniky ČR, jejichž pozici MZE obhajuje, nebudou schopné splnit podmínky podpor nastavené v SZP po roce 2020 z titulu své velikosti. Realisté si uvědomují dominantní pozici velkých zemědělských podniků v ČR a skutečnost, že se na celkovém HDP zemědělství podílejí téměř 80 procenty, a není tak jejich cílem likvidace takových podniků.

Realisté obecně dotace nepodporují. Nicméně zemědělství je dotováno po celém světě a bez dotací by byla Česká republika nekonkurenceschopná. Cílem Realistů tedy je, aby, pokud už dotace existují, byly nastaveny tak, aby bylo možné je vyčerpat, a to ve veřejném zájmu, ve prospěch krajiny, kvality půdy, zdrojů vody a skutečného rozvoje venkova, což současné nastavení zemědělské politiky v ČR, které MZE hodlá i nadále obhajovat, nezajišťuje. Realisté proto vyzývají ke zpracování „Plánu B", který by reflektoval potřeby naší krajiny i našeho zemědělství a který by evropské i národní finanční prostředky směřované na venkov maximálně využil ve prospěch celé společnosti. Některá z možných řešení obsahují programové dokumenty strany Realisté.

Petr Havel, zakladatel Realistů a agrární analytik