Jak tyto důvody, tak samotný záměr je v Německu cupován na cucky a nemá teď šanci na prosazení. Jenže Lenin zprvu také vedl jen malou buňku jurodivých chlápků. Srovnávat mírumilovné politiky s bolševickým sršatcem je nemístné skoro ve všem. V jediném důležitém bodě ne: oni stejně jako on chtějí změnu světového řádu podle vlastních představ…

Moderní revolucionáři nechtějí zachraňovat dělnictvo, nýbrž přímo matku Zemi, kterou prý vykořisťujeme. Člověk se má uskrovnit. Individualismus má být vyrovnán komunálním způsobem života. Dravost ohlazena rovnostářstvím. U nás jsou Zelení malí a slabí, jejich ideje však přebírají Piráti a ti rostou.

Pirátský styl je teď takříkajíc „in“. Koketují s ním i strany, od kterých by to jeden nečekal. Pod novelou stavebního zákona je vedle Ivana Bartoše podepsán místopředseda ODS Martin Kupka. O čem je ta novela? Nezakazuje přímo rodinné domečky, ale chce poplatek za každý metr nové stavby ve prospěch obce. Komunita, spolek dostává přednost před jednotlivcem.

Vize krásného nového světa jsou vedeny ušlechtilými ideály: fantazírují si přátelskou, laskavou společnost skromných a uvážlivých lidí.

Ti společně vzdělávají zem „v dědictví jim danou“. A samozřejmě raději bydlí pospolu než v oddělených hnízdech. Bylo by krásné se dívat, pokud Zelení, Piráti a polepšení liberálové takové ostrůvky pravého lidství vybudují. Vnucovat své představy druhým by však neměli.