Vdnešní Evropě je málo tak obludných míst, jakým je prostor mezi polskou Bogatyní, českým Hrádkem nad Nisou a německou Žitavou.

Krásné hory a podhůří plné potoků a lesů se tu propadá do stovky metrů hluboké těžní jámy hnědouhelného dolu Turów. A hned vedle dolu a hornického města Bogatynia je podobně obludná elektrárna, která má výkon přes dva tisíce megawattů. A během minulých desetiletí ničila svými exhalacemi lesy v Jizerskýcha Lužických horách.

Luboš Palata
Zápas o Turów skončil divnou plichtou

Jáma dolu, která má rozměry pět na pět kilometrů, snížila terén okolních šesti set metrů nad mořem na úroveň hladiny moře. Poláci chtějí v dalších desítkách let rozšířením dolu vytěžit celý na mapě viditelný výběžek mezi českým a německým územím.

Zelená pro Evropu.Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkTo vše odpovídá tomu, že Bogatynia, která byla před válkou německá a jmenovala se Reichenau in Sachsen, patří do té části Polska, jíž se dodnes říká Ziemie Odzyskane, tedy „získaná území“. Je to několik set kilometrů široká západní část Polska, kterou po druhé světové válce dostali Poláci jako „odškodné“ za zabranou část meziválečného východního Polska. Poláci vyhnaní ze západu dnešní Ukrajiny, Běloruska a Litvy byli přestěhováni na tato místa, odkud byli po válce vyhnáni Němci.

Nejšpinavější země Unie

Tento obludný stalinský transfer obyvatelstva je na tváři této části Polska patrný dodnes. Poláci se tu často k zemi a krajině i ke zdejším městům chovají s touž bezcitností, kterou jsme my Češi projevili ke krajině dříve německých Sudet. Podivná lehkost, se kterou jsme my kvůli uhlí zlikvidovali nádherný středověký Most, není nepodobná lhostejnosti Poláků v okolí Bogatynie.

K tomu, jak těžba a obří elektrárna likviduje krajinu kolem nich. Ekologie je pro Poláky, kteří byli ještě před třiceti lety jedniz nejchudších a nejzaostalejších Evropanů, stále na konci žebříčku hodnot. Proto je Polsko dodnes nejšpinavější zemí EU a má největší problém se Zelenou dohodou a ekologickou změnou.

Luboš Palata
Zelená jaderná Evropa

S takovou zemí, jakou je dnešní Polsko, nebylo možné spor o rozšíření těžby v Turówě vyhrát. A to proto, že jsme na své straně neměli skoro žádné Poláky. Podepsaná dohoda je maximem možného. Nejméně do doby, než se Polsko změní i z hlediska ekologie ve vyspělou evropskou zemi. EU a my v ní k tomu můžeme Polsku pomoci.

Jak jsme viděli v Turówě a jak to dýcháme v Ostravě nebo v Těšíně, je to i v našem zájmu.