My, venkované, naštěstí nemáme Karlův most ani Koloseum,  a tak nehrozí, že nás zaplaví Číňané, kteří se vyhnou nepřátelské Praze. Spekuluje se, že letadla  s Číňany si to namíří do Chorvatska. Morava tedy bude ušetřena.

I když má Praha svou vlastní, nezávislou zahraniční politiku, podle které se bez Číny klidně obejde, stále tu ještě je i ministerstvo zahraničí a vláda České republiky, které princip jedné Číny respektují. Nic nenasvědčuje tomu, že bychom se chystali bojkotovat čínské zboží, anebo vyhlásit Číně válku ve jménu boje za lidská práva.

Čeho ovšem pražská koalice kolem Piráta Hřiba může docílit, je zmrazení vlažných česko-čínských vztahů. Při naší muší politické váze je pravděpodobné, že nás Číňané všechny strčí do jednoho pytle  s Pražáky. Bylo by naivní předpokládat u říše středu nějakou mimořádnou rozlišovací schopnost.

Praha se nicméně postarala  o mráček, ze kterého moc nezaprší. To, co si už neumíme sami vyrobit, budeme z Číny nakupovat jako dosud. Prodat cosi do Číny, která si už všechno umí udělat sama, bude stejně obtížné jako dosud. Navíc je tu otázka, zda vůbec máme jedné Číně co nabídnout, kromě liberální demokracie, kterou ovšem nepoptává.

Že se v Praze bude předstírat, že neexistuje Peking, a Peking recipročně zapomene na existenci Prahy, nezastaví globalizaci ani neskoncuje s nešvarem nezřízeného turismu. Vedlejším efektem tohoto konfliktu je ale poznání, že není na škodu vytáhnout staré smlouvy a dohody a podrobit je kritickému zkoumání. Může se ukázat, že něco nepatřičného je nejen ve smlouvě Prahy s Pekingem, anebo ve smlouvě mezi Karlovou univerzitou a Home Creditem. Třeba se něco nepřijatelného najde i ve smlouvě Lisabonské, anebo v ujednáních s MMF a Světovou bankou!

Někdy se zdá, že sítě dohod, smluv, nařízení, předpisů a zákonů, ve kterých jsme uvízli, jsou spleteny tak důkladně a navždy, že se z nich nelze osvobodit. Jsme v tom zasíťovaném světě ujišťováni, že hlavní je neotevřít Pandořinu skříňku. Pak ale přijde jeden obyčejný pirát a ukáže se, že jde jen o papír, který lze roztrhat, aniž by se zbořil svět. Inu, je to určitě téma k zamyšlení!