Jenomže daní za to, že je na konci adventu na věnci pořádek, je nepořádek, kterým advent začíná. Ty čtyři svíčky sice symbolizují každá něco jiného, ale nedá se říct, že ta první, Izaiášova, je důležitější, a proto delší než svíce Janova či Pastýřská. A vůbec není zdvořilé, že zrovna Mariina svíčka je po celý advent nejkratší!

Navíc u adventu nejde jen o to, že předchází Vánocům. Advent také zahajuje liturgický rok. A k novému začátku jaksi nepasuje ten chaos na ekologicky pojatém kostrbatém adventním věnci, kdy svíčky jsou „každý pes jiná ves“. Přijde mi, že jsem se přimluvil za špatné řešení a že příště bude lepší pořídit postaru na adventní věnec svíčky stejné velikosti.

Marketingový trik, na který jsem naletěl, spočívá v pokušení hledat nová řešení starých úkolů, čili být moderní, jít s dobou. Někdy příště se mi klidně může stát, že naletím na svíčky adventně elektrické, které nezanechávají uhlíkovou stopu, a tím pádem jsou šetrné k ledovcům, respektive k tomu, co z nich zbylo. Jenomže i to se pak ukáže jako nesmysl, neboť uhlíkovou stopu zanechá výroba baterií, pohánějících šetrný svit adventního věnce.

Nějaký háček bude mít určitě i alternativa udržitelného svícení za pomoci větru anebo slunce, takže nakonec možná směřujeme k adventnímu věnci, který bude absolutně šetrný proto, že vůbec nebude svítit. Buďto proto, že člověk ztratí víru ve světlo, anebo že nebude nikoho, kdo by rozsvítil poté, co poslední zhasne. Libovat si ve věštění špatných konců je zcela legitimní a je to poslední dobou také módní čili trendy. Advent ovšem není ta správná doba, kdy máme bědovat, že se lidé spikli proti přírodě, respektive přírodní síly proti lidem. Advent je o naději, lásce, radosti a míru.

Co když má svůj smysl a symbolický význam, že nám po adventu zůstávají na věnci nedohořelé svíčky? Nejsou to náhodou svíčky první pomoci pro případy, kdy bouřka povalí sloupy elektrického vedení? A nemáme je mít na očích coby energetické memento mori, čekání na blackout, na který ještě budeme chtít vidět? A je vůbec rozumné šetřit světlem?

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.