Je důležité, že existují i veskrze pozitivní univerzální bubliny, které sice dlouho nevydrží, ale pojmou nás skoro všechny. Příkladem budiž bublina vánoční. Ta se vždy touto dobu stane příležitostí opustit specializované militantní či elitářské bubliny, v nichž jsme zabydleni celoročně, a setkat se spolu ve všeobjímající bublině definované laskavostí, vstřícností, velkorysostí a tolerancí.

Vánoce jsou příležitostí relaxovat ve sváteční atmosféře a nadechnout se do zásoby všeho toho emotivního lidství, než opět ve svých bublinách, řečeno s Kmotrem, zalehneme na matrace.

Na všeobecnou vánoční družnost se těšíme celý rok. Je tomu tak ale právě proto, že jinak si od nespří-zněných spoluobčanů držíme rozumný mezidruhový odstup. Vánoce jsou výjimkou z pravidla. Nelze je násilně prodlužovat ani libovolně kopírovat či recyklovat někdy mimo sváteční sezonu. Kouzlo by se nedostavilo. Na dlouhotrvající vánočně koncentrované dobro, hraničící kvůli nezbytným blyštivým rekvizitám s kýčem, bychom se rychle stali alergickými. Vánoční bublina připomíná šokovou terapii: Bleskově se v ní kolektivně zlidštíme a polepšíme a pak rychle pryč, každý po svém.

Jako každá bublina, má i ta vánoční svého lídra a své reprezentanty. Lídrem Vánoc je samozřejmě Ježíšek a reprezentany jsou křesťané. K nim se přidávají lidé dobré vůle, kteří nemusí nutně věřit v Boha, postačuje, že je jim sympatická radostná zvěst a nacházejí zalíbení v jesličkách obklopených pastýři a anděly. Také se ovšem do této bubliny vejdou ti, co jenom rádi rozbalují dárky u svíček a dobrého jídla a pití.

Jsou země, kde vánoční bublina začíná být nesamozřejmou, neboť přibývá jinak věřících, kterým je náš Ježíšek protivný. Jakmile je třeba ve jménu politické korektnosti brát ohled na ty, kterým Vánoce vadí, signalizuje to problém. Společnost, která si nechá vzít Vánoce, následkem toho zdivočí. Stane se kořistí aktivistů, kteří lidem místo Ježíška budou vnucovat jakýsi multikulturní mix, prázdnou bublinu, jež neokouzlí, nezahřeje… Buďme rádi za vánoční bublinu šťastnou a veselou!

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.