Vzpomínka na bezmoc, když u nás přistávala těžká vojenská letadla, zůstane v genech národa. Ruská okupace (pod hlavičkou Sovětského svazu) je traumatem. Krutý prožitek vytanul v podvědomí, když Putin zaútočil na Ukrajinu.

A s ním i otázky: Zastaví se u Kyjeva? Není na ráně Pobaltí? A po něm my? Ruský vůdce chce obnovit teritorium bývalé veleříše.A vypadá mnohem hrozivěji než Brežněv. A Západ? Proč dělá tak málo? Proč nepomůže Ukrajině? I od nás se odvrátí jako spojenciv osmatřicátém, když půjde do tuhého? A Putin? Jde mu o místov dějinách a klidně zničí svou zemi i svět.

Dobré scénáře neexistují. To, že Rusko zločinně přepadlo Ukrajinu a že umírají lidé, je fakt. Ale tak špatné, jak jsme shora popsali, to být nemusí.

Proč?

Rusko je Horní Volta s raketami. Přes skvělé výsledky některých odvětví je to mizerně organizovaná, chudá a zkorumpovaná země. Válka je pro ni extrémně nákladná a vyčerpávající. Na Ukrajinu si troufne, ale na Evropu by mohla udeřit opravdu jen tehdy, kdyby ji postihla přírodní katastrofa.

NATO je silnější nejen ekonomicky, ale i technicky a vojensky. Vzpomínáte na to, jak tehdy vysmívaný Biden přesně věděl, co má Putin za lubem, a zveřejňoval to? A pak se jen tak jakoby mimochodem řeklo, že by Amerika mohla v Rusku zastavit vlaky. Severoatlantická aliance absolutně nepřipustila, že by nechala na holičkách své členy. Přesunula posily, zvýšila pohotovost.

Tak proč nepomůžeme účinněji přepadené Ukrajině? Nejde jen o to, že nemá se Západem smlouvy. Při úderu sil NATO by byl Putin poražen na hlavu. Jenže jeho rakety jsou namířeny na evropská města. Nebezpečí, že by byl schopen rozpoutat armagedon, je vysoké.

Ale proč jsme aspoň nevypnuli SWIFT a neodstřihli Rusko od financí? Předně, bankovní operace tanky nezastaví. Ty může zadržet jen ukrajinské hrdinství nebo kolaps Moskvy. A pak: ekonomické a společenské tresty pro agresora je možno stupňovat. A neměl by tušit, odkud přijde rána.

Současný ruský režim je nebezpečný. To, co páchá na Ukrajině, je ničím nevyprovokovaný kořistnický vpád, připomínající středověk. Emoce jsou na místě. Ne však strach. Nic nenasvědčuje tomu, že by síly civilizovaného Západu ustupovaly. A s trochou troufalosti lze věřit i tomu, že spravedlnost a Ukrajina jednou zvítězí.