V roce 2009 se Česká republika ujímala předsednictví EU s prezidentem Václavem Klausem a podle toho to také neslavně skončilo.

Současná vláda Petra Fialy dokázala po začátku ruské agrese proti Ukrajině najít v klíčových tématech společnou řeč s prezidentem Milošem Zemanem, což je pro stabilitu Česka v rozbouřených dobách moc dobře.

Luboš Palata
Rusko se už mění v Severní Koreu. Jen s ropou a plynem

Při přípravě českého předsednictví se však vrátila k základům naší dnešní demokracie, k prvnímu prezidentovi Václavu Havlovi. Mottem předsednictví je název Havlova asi nejzásadnějšího evropského projevu, který pronesl v Cáchách v roce 1996. „Evropa jako úkol“ zní však možná pro některé z vás poněkud nesrozumitelně. A tak si dovolím dodat alespoň klíčovou část Havlova projevu o tom, čím by měla Evropa být. „Zdá se mi, že ne-li nejdůležitějším, pak určitě výchozím bodem všeho našeho rozjímání při večerním soumraku by měla být rozprava o Evropě jako hodnotovém světu, o evropské duchovní identitě či – chcete-li – o evropské duši. Čím Evropa byla, v co věřila, čím je, v co věří a čím by měla či mohla být, respektive jakou roli by v budoucnu mohla hrát.“

Je to dlouhá, havlovsky nejednoduchá věta, která ale vystihuje, o co by i nám dnes mělo v čele Evropy jít především. O to, abychom dokázali obhájit a vás občany Evropy znovu nadchnout pro obhajobu hodnot, které dělají Evropu Evropou. Je to svoboda, demokracie, lidská práva, ochrana menšin či právní stát.

To, že tyto hodnoty nejsou samozřejmostí, ukazuje, co se děje na Ukrajině, kde Putinovo Rusko vede agresi proti státu, který se k evropským hodnotám přihlásil. Pokud EU s námi v čele dokáže zabránit tomu, aby Kreml se svojí agresí uspěl a Ukrajina vyhrála, bude půlrok v čele EU úspěšný. Pokud to dopadne opačně, budou všechny naše úspěchy jen cenou útěchy.