V Americe letí nová móda. Lidé rozdávají doktorům kartičky: „Nevažte mě, pokud to není nezbytně nutné.“ I samotní lékaři si je už vylepují v ordinacích. Důvod je jasný jak facka. Pro mnoho pacientů je údaj, kolik váží, frustrující.

Nevážit se tedy znamená zbavit se zbytečného studu a stresu. V důsledku to vede k pevnějšímu zdraví a delšímu životu. Jak to ale skloubit s nejčastějším novoročním předsevzetím: Příští rok o deset kilo zhubnu? Když nyní po svátcích vstupuji na váhu, jsem zmítán bolem, má sebeúcta je vepsí. Vážím se, ale sebe si nevážím. Jenže pokud tuto torturu nepodstoupím, jak se budu moci radovat z úspěchu svého běhání, činkování, saunování a dietování? Pokud se neponížím, jak budu povýšen?

Mimochodem, Česko v tomto punktu předběhlo, jako nejednou, Ameriku. Pro člověka tlustého se vžil politicky korektní pojem „prostorově výraznější“. Tehdy to byl samozřejmě žert, ale v dnešní poněkud bláznivé době by se to asi ujalo i na univerzitách. Korektnost nekorektnost, Amerika neamerika, skutečnost je jen jedna: když chci zhubnout, musím si připustit, že jsem tlustý.