Víte, v čem se shodnou politici ANO, ODS, KSČM a SPD? V prosazování práva na držení zbraní a jejich použití při ochraně života. Jednota je v tomto směru tak velká, že se členům dolní a horní parlamentní komory podaří vtělit do Ústavy ČR nový článek, který zní: Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.

Pro senátní návrh se vyslovilo 141 ze 159 poslanců přítomných poslanců, pouze Alena Gajdůšková (ČSSD), Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Jan Čižinský (za KDU-ČSL) byli proti. Důvodem změny nejvyššího zákona je údajná obrana proti snahám EU zavádět přísnější zbraňové směrnice.

Martin Komárek.
Telefonní budka: exitus

Podobné snaze byla sněmovna nakloněna i v roce 2017, kdy tehdejší ministr vnitra z ČSSD Milan Chovanec (to je ten pán, který se nechal fotit se samopalem v ruce) prosazoval, aby majitelé legálně držených zbraní měli možnost je v případě potřeby použít k zajištění bezpečnosti země. Jediný odsouzený český terorista, podporovatel SPD Jaromír Balda by asi takový ústavní zákon přivítal.

Třeba by si ho vyložil tak, že Česká republika je ohrožena migranty, a proto je třeba preventivně ji bránit likvidací „podezřelých“ osob. Tehdy normu zarazil Senát. Zásadně se proti ní stavěl senátor ČSSD Jiří Dienstbier, který mimo jiné připomínal, že českému právu je evropské nadřazeno, takže stejně budeme muset přijmout omezovací zbraňovou úpravu.

Člověk se zajisté může jakýmkoliv způsobem bránit, když mu někdo ukládá o život. Toto právo v trestním zákoně ovšem už zakotveno je, a to v paragrafech o krajní nouzi a nutné obraně. Agresora lze i zabít. Avšak nikoliv jen tak.

Jakub Horák
Pěna dní: Opravdu jsou Češi odlidšťováni?

Povýšení tohoto institutu do textu Ústavy mnoha lidem, obdařeným vznětlivou povahou nebo ovlivněným propagandou, dodá pocit, že střílet, sekat, bodat a usmrtit je vlastně ok, když na ně někdo sáhne. Není. Militantní naladění českých zákonodárců otevírá cestu k americkým poměrům. Jde o slepou uličku.