Univerzitní sféra se jaksi z principu těší obecné vážnosti. Jde o prostředí, kde to šustí stranami z moudrých knih, voní chemickými přísadami nebo je nasyceno nadějí na záchranu lidských životů. Z fakult vysokých škol vycházejí absolventi, kteří budou stavět města, učit děti, léčit, bádat a posouvat zemi dopředu.

Podobné klišé by ale nemělo veřejnost učinit slepou. Bohužel existují fakulty, kde se sbírají kredity a rozdávají stipendia za úplatu nebo sexuální vstřícnost studentek, jak naznačují poslední příklady z Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity. Nemluvě o docela běžné praxi, kdy se šikovní vysokoškoláci živí sepisováním seminárek nebo diplomek pro línější či neschopnější kolegy. Za peníze a aniž by to učitelé poznali.

Luboš Palata
Zelenskyj, Tadeusz Kosciuszko dneška

Akademické prostředí je svobodné a zásahy státu striktně odmítá, není ani jednoduché jen tak krátit univerzitám finanční prostředky. Nejdůležitějším hybatelem je v tomto ohledu Národní akreditační úřad. Naposledy se zviditelnil odebráním institucionální akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách.

Ministerstvo školství nic podobného činit nemůže, ale nechce stát úplně stranou. Jeho náměstek Jaroslav Miller společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou přišli se zajímavým podnětem zavést průmyslové doktoráty coby spojnici mezi teorií a praxí. Kromě jiného i proto, že 60 procent z 24 tisíc doktorandů svá studia nedokončí.

Na tematický Kulatý stůl na Úřad vlády dorazila řada rektorů a hlavně zástupců firem, jako jsou Zentiva nebo Bosch. A výsledek? Nevalný. Podnikatelé nepotřebují teoretiky s kupou článků v impaktovaných časopisech, ale šikovné výzkumníky, kteří budou pracovat na jejich zadáních směřujících k zisku.

Kateřina Perknerová
Hnutí ANO a kulatý čtverec

„Doktorát by měl končit strojem, ne publikací,“ řekl Vladimír Velebný, ředitel firmy Contipro z Ústí nad Orlicí, která má miliardový obrat a třicet procent světového trhu s výrobky z kyseliny hyaluronové. Z 300 jejích zaměstnanců jich 180 pracuje ve výzkumu. Pavel Šebek ze Zentivy uvedl: „My prahneme po doktorandech, ale těch správných.“

Akce potvrdila, že akademický a podnikatelský svět jsou si dost vzdáleny. Proč se o tom víc nemluví? Kupříkladu Matematicko-fyzikální fakulta UK s tím má skvělé zkušenosti. V politice se často mele prázdná sláma a unikají podstatné věci, jež rozhodují o budoucnosti země a nastupující generace. Snad nebude vyhlížení akčního a viditelného politika, který toto téma zvedne, pouhým nekonečným čekáním na Godota.