Můžeme snášet desítky argumentů na podporu tvrzení, že Miloš Zeman není dobrý prezidenta častokrát činí kroky, za něž se občané stydí. Byla však oblast, kde mu šlo vyčítat máloco. Do Ústavního soudu nominoval osobnosti, jež se většinou těšily vážnosti v právnické obci i ve veřejnosti. Nyní se ukazuje, že jeho milost odsouzenému Miloši Balákovi bohužel nebyla kapkou poslední.

Další se týká právě sboru ústavních soudců, odkud nedávno odešla k Evropskému soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková. Místo této mimořádné ženy prezident navrhl Petra Poledníka, advokáta, jenž proslul jako autor neplatných rozhodčích nálezů, na jejichž základě byly vedeny nezákonné exekuce. Kromě této stopy v jeho profesním životě není nic, co by ho opravňovalo sedět vedle strážců Ústavy ČR.

Kateřina Perknerová
Mačeta v ruce má svůj důvod

Senátoři skoro jistě Poledníka neschválí. Myslím, že u toho by to mělo zůstat, neboť prezident Zeman už evidentně ztratil soudnost a schopnost tuto kompetenci vykonávat. Do Brna by navíc měla zamířit žena, neboť ta je mezi čtrnácti soudci nyní už jediná.

Je-li správné, aby zde byli zastoupeni akademici, trestní a civilní soudci či advokáti, pak je nabíledni, že důraz by měl být kladen i na rovnost pohlaví. Nikoli matematicky, nýbrž spravedlivě.