Liboslava Fafková, necelých dvacet let. Popravena střelou do týlav 10.50 hodin 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Poté její matka, starší sestra Rela a odpoledne otec Petr. Nacisté je zavraždili za napomáhání parašutistům Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi. Stejně skončilo za heydrichiády dalších 286 statečných lidí, kteří se do zdejší největší akce odporu během okupace přímo či nepřímo zapojili. Včera uplynulo od atentátu 80 let.

Znají žáci Fafkovy a jejich historii? A co vědí o rodině Václava Stehlíka, jejíchž pět členů zastřelila popravčí četa 28. května 1942v Plzni–Lobzích? Obávám se, že jim ta jména mnoho neříkají. Měla by. Ne jako maturitní otázka z Cermatu, ale coby součást jejich současných životů.

Tou by mohla být, kdyby o to rodiče, učitelé, politici a celá společnost stáli. Ptáte se proč? Protože platí Santayanova slova, že kdo nezná svou minulost, bude nucen ji znovu prožít. Pochopitelně nejde jen o jednotlivé postavy, ale o příběh, souvislosti, pohnutky a kontext doby.

Atentát na zastupujícího říšského protektora nebyl jen hrdinským činem, ale jasným vzkazem odboje, že zlu je nutné se postavit. Generál František Moravec, jehož ostatky byly nedávno převezeny z USA do Česka, to dobře věděl. Bez Kubišea Gabčíka, desítek popravených civilistů, Lidic a Ležáků by Československo nebylo obnoveno ve svých předmnichovských hranicích.

Žádného školáka by tento úsek historie minulého století neměl minout. Stejně jako poválečná léta. Když se děti budou orientovatv moderních dějinách, pomůže jim to chápat současnost. Včetně motivace prezidenta Putina k rozpoutání agresivní nespravedlivé války v Ukrajině. Budou-li pevní v historických kramflecích, daleko lépe se zorientují i v záplavě fake news, které na jejich mysl útočí v nebývalé síle.

Fialova vláda proto dokonce zřídila post zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, ale takto shora to nebude fungovat. Podle mého názoru by každý budoucí pedagog měl být v tomto směru „vyzbrojen“. Fyzikář, dějepisář nebo češtinář by se neměli postavit před třídu dříve, než by byli schopni žáky provést mlhovinami lží, jež putují po sítích bez zdrojůa zlovolně ohýbají fakta.

Pokud děti nezvládnou přechodníky nebo deskriptivu, životní rovnováhu jim to nenaruší. Budou--li však podléhat bludům křivitelů minulých a současných dějů, může to mít dalekosáhlé následky pro ně i celou společnost.