Červenou odrůdu Laura a bílou Colette pěstovalo Zemědělské a obchodní družstvo z Čáslavic. Podle podnikového agronoma Ladislava Rygla není důvod k nespokojenosti. „Sklízet budeme v nejbližších dnech. Všechno nasvědčuje tomu, že úroda bude možná i nadprůměrná," potvrdil.

Družstvo ovšem nepěstuje brambory na konzum, ale pouze na další sadbu. Takové brambory se vyznačují tím, že nedosahují velkých rozměrů a hmotnosti, ale v obou ukazatelích jsou střední. „Takové se na další sadbu hodí nejlépe," podotkl Ladislav Rygl. „Proto jsme nadzemní části rostlin už mechanicky odstranili, aby brambory v zemi dále nerostly. Všechny pak vytřídíme, naturálie poskytneme zaměstnancům a největší část odešleme do Pelhřimova hlavnímu odběrateli," popsal čáslavický agronom.

Družstvo pěstuje brambory na čtyřech a půl hektarech. Patří mezi málo podniků na Třebíčsku, které se jim ještě věnují. Většina pěstitelů se řadí do kategorie drobných zahrádkářů.

I když si letošní úrodu pochvalují, přesto je několik věcí trápí. Například larvy brouka kovaříka, takzvaní drátovci. „Dělají do brambor dírky a tím zkracují jejich skladovatelnost," vysvětlil Miroslav Muška.

Někteří pěstitelé se také potýkali s chorobou, takzvanou vločkovitostí, lidově kořenomorkou. Ta také poškozuje brambory a navíc jí vyhovuje, když se na pozemku nestřídají plodiny, ale každý rok se na něm pěstují brambory. „Nákaza totiž zůstává v půdě čtyři až pět let a tím, že brambory jsou na pozemku pořád dokola, se může dál množit," upozornil místopředseda třebíčských zahrádkářů.

Našli se i tací, kteří letos nesklidí ani bramboru, i když na jaře měli plány odlišné. „Jeden můj známý měl loni pozemek vedle pole, které zemědělský podnik postříkal herbicidem proti plevelu. Bohužel postřik zasáhl i brázdy brambor. Ty sice loni vyrostly, byly chuťově dobré, jenže sadba z nich letos vůbec nevzešla. S postřiky je nutné zacházet opatrně," poznamenal Miroslav Muška.