Mohutná zvířata vzbuzující opravdový respekt by se na první pohled mohla zejména laikům zdát téměř stejná. Ne tak odbornému posuzovateli, kterým byl v případě Statku Mitrov ředitel plemenné knihy Českého svazu chovatelů masného skotu Jan Kopecký.

„Při základních výběrech se hodnotí býci ve stáří čtrnáct až šestnáct měsíců. Každé plemeno má své jasně dané požadavky na to, jak má plemenný býk vypadat," vysvětluje Jan Kopecký.

Statek Mitrov se specializuje na plemeno Aberdeen Angus, které má svou pravlast ve Skotsku. „Je to nyní druhé nejrozšířenější plemeno v České republice a my jsme si ho vybrali a chováme ho zejména pro velkou kvalitu masa, které je především vhodné na steaky," sdělil ředitel Statku Mitrov Aleš Hatlák.

Více než pět set kilogramů

Plemenný býk musí mít nejen kvalitní rodiče, ale musí se takříkajíc také trochu snažit sám. „Záleží na tom, jak roste a jak se vyvíjí. Pokud splní plemenný standard, může být předveden před komisi, která zhodnotí jeho zevnějšek a buď ho přijme do chovu nebo vyřadí," popsal Aleš Hatlák.

Ne všechny hovězí kusy ze Statku Mitrov byly hodnotitelem uznány. „Byli tu předvedeni čtyři býci, jeden červený, tři černí. Jeden vypadl, protože užitkový typ, který plemeno Aberdeen Angus požaduje, nesplňoval, proto byl z další plemenitby vyřazen," podotkl hodnotitel.

Mladý býček, který se řediteli plemenné knihy a jeho kolegům nelíbil, se sice neobjeví v plemenné knize, zato ale potěší chuťové buňky gurmánů. Jeho maso se totiž přibližně za rok ocitne v prodejně Mitrovského dvora a možná se dostane i do místní restaurace.

Naopak další tři býci byli porotou kladně ohodnoceni a proto je v nejbližší budoucnosti čeká stěhování. „Probíhá to tak, že po výběrech jsou uchovnění býci prodáni dalšímu chovateli, který je využije v přirozené plemenitbě doma," prozradil Aleš Hatlák.

Býci plemene Aberdeen Angus nepatří právě mezi drobečky. Už v mladém věku, kdy procházejí základními výběry, váží více než pět set kilogramů. „Ti nejlepší mohou dosahovat váhy až sedmi set kilogramů," vyjádřil se Aleš Hatlák. Cena takového zvířete se pohybuje od šedesáti tisíc korun výše.

„Mitrovské stádo patří k lepšímu průměru, co se týká matek i užitkovosti. Na to, že jde v podstatě o začínající chovatele, protože zdejší chov nemá žádnou velkou historii, je rozhodně srovnatelný s dalšími chovy. Na Žďársku je toto plemeno pouze na Statku Mitrov," nechal se slyšet ředitel plemenné knihy Českého svazu chovatelů masného skotu.

Budoucnost tohoto zemědělského odvětví vidí chovatelé prozatím v růžových barvách. Chov masného skotu se v České republice rozvíjí a jejich počty stoupají. „Za starého režimu byly na celém území pouze dvě nebo tři stáda Herefordů. Pak se dlouhou dobu chovalo jenom dvanáct masných plemen. Za posledních pět let se sem přivezla některá další, takže v současné době tu máme dvacet dva masných plemen, pro které Český svaz chovatelů vede plemennou knihu," potvrdil Jan Kopecký.