Nově se zapojila také do projektu Proč zrovna já?, který je určen pro oběti trestných činů. S detaily tohoto projektu nás seznámila vedoucí Osobní asistence a Pečovatelské služby Pavla Černá. Teprve šestadvacetiletá absolventka oboru Prevence a rehabilitace sociální patologie a Etiky v sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je zároveň sociální pracovnicí. Sociální práci se věnuje i na Domácí hospicové péči.

Projekt Proč zrovna já? je na světě už delší dobu. Je do něj zapojená kupříkladu Probační a mediační služba Pelhřimov. Charita se zapojila teprve nedávno. A projekt u ní funguje pod záštitou Občanské poradny.

Pomoc obětem domácího násilí

„Poradna se do projektu zapojila proto, že poradci se při své práci často setkávali s oběťmi domácího násilí. Lidé k nim sice přicházejí často řešit nejdříve jiné problémy, například dluhovou situaci, postupně se ale rozkryje třeba domácí násilí," vysvětlila Černá.

Ačkoli projekt v charitě funguje teprve od července a zatím se nepřihlásila žádná oběť, sama Černá se už s podezřením na domácí násilí setkala.

„Jedna klientka měla podlitiny a bylo u ní podezření na domácí násilí. Ona ho ale popírala. A jelikož v domácnosti nebyly děti, neměli jsme oznamovací povinnost. Nakonec se ukázalo, že násilí tam sice bylo, ale bylo vzájemné, ne jednostranné," popsala Černá.

Tento zážitek v ní zanechal dva rozporuplné pocity. „Měla jsem jednak pocit bezmoci, protože oběť si nechtěla nechat pomoct a já jsem ji k tomu nemohla přimět. A jednak jsem se na tomto případu naučila, že nesmíte vidět vše černobíle. Musíte být přístupná všem informacím, abyste si udělala o situaci reálný obrázek," přiblížila Deníku Černá.

A jak je to vlastně s výše zmíněnou oznamovací povinností? Má ji každý z nás. „Podle trestního zákona má oznamovací povinnost každý, kdo má podezření na spáchání trestného činu, jakým je např. sexuální nátlak, znásilnění nebo týrání svěřené osoby či týrání osoby žijící ve společném obydlí," osvětlila nám zásady oznamovací povinnosti sociální pracovnice.

A pokračuje: „Toto by občané měli nahlásit na policii. Pokud by se podezření na spáchání trestného činu týkalo i dětí, měli by se občané obrátit i na orgán sociálně právní ochrany dětí."

Černá dosud pracovala převážně jen se starými lidmi. Na psychicky náročnější práci s obětmi trestných činů je ale podle svých slov připravená. „Od projektu očekávám, že někam posune mou osobnost. Tato práce mě opravdu baví. Když do ní proniknete, zjistíte, že není čeho se bát," řekla Černá.

Na poradnu se dále lidé obracejí například v oblasti dluhů a exekucí, bydlení nebo pracovních, rodinných či sousedských vztahů. Oblastní charita Pelhřimov ale kromě Občanské poradny nabízí ještě řadu dalších služeb.

Třeba klasickou Pečovatelskou službu, kde jde nejen o dovážky jídla, ale i o pomoc s hygienou, nákupy a podobně. Dále Osobní asistenci zaměřenou jak na seniory, tak i na děti.

A nejmladší službou, která funguje od roku 2011, je KLÍČ – Centrum pro rodinu. Služba je bezplatná a je určena rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Karolína Hovorková