Cizinci s přechodným pobytem u nás mohou jít letos poprvé ke komunálním volbám. V Jihlavě této možnosti využilo pět lidí. Celkem se do voličského seznamu zapsalo 14 cizinců, z toho devět jich je v Jihlavě přihlášeno k trvalému pobytu. Cizinci, kteří chtějí jít volit, se museli magistrátu nahlásit sami. Klausi Mike Hübnerovi z Jihlavy se nelíbí, že cizinci ve městě nebyli dostatečně informovaní.

„Vadí nám, že občané EU s trvalým pobytem v Jihlavě nejsou dostatečně informováni o tom, že mohou volit v říjnových volbách," poznamenal Hübner s tím, že Catherine Kraus z Franice se od úředníků dozvěděla, že si tyto informace musí zjistit sama. „Prý je to tak všude a má to být celoevropský standard. Tak tomu ale není. V jiných zemích státní správě i samosprávě záleží na tom, aby byl každý občan řádně informován o svých právech," dodal Hübner.

Dostupné informace

Kateřina Škarková, vedoucí správního oddělení jihlavského magistrátu, sdělila, že městská evidence nevede údaje o cizích státních občanech, tudíž není možné, aby magistrát jednotlivé cizince nějakým způsobem vyzval. „Na našich stránkách v sekci volby jsou informace o možnostech, jak volit, informace jsou i na stránkách Ministerstva vnitra ČR," vysvětlila Škarková. Pokud se prý nějaký cizinec obrátil na pracoviště magistrátu, byly mu veškeré informace podány. „Dle mého názoru, pokud chce někdo jít volit, informace o možnostech si zjistí z dostupných zdrojů, kterých je všude dostatek," dodala Škarková.

Cizinci měli možnost zapsat se do seznamu voličů na vlastní žádost na pracovišti evidence obyvatel v místě pobytu. Termín byl stanoven na čtvrtek 8. října v 16 hodin.

Tyto volby je to poprvé, kdy není žádný rozdíl mezi přechodným a trvalým pobytem, podmínky pro zapsání voliče cizince jsou stejné. „Minulé volby do zastupitelstev obcí byli v Jihlavě zapsáni dva voliči cizinci s trvalým pobytem. Cizincům s přechodným pobytem nebylo minulé volby umožněno volit," uzavřela téma Kateřina Škarková.

IVA BÍNOVÁ