„Vedle Čechů tu máme pět účastníků z Ukrajiny, tři Slováky, jednu Moldavanku a Polku. Měl přijet i jeden student z Velké Británie, který je na škole v Německu, ale nakonec bohužel nedorazil," uvedl pořadatel Milan Pilař s tím, že účastníci kurzu nejsou zpravidla studenti žurnalistiky, ale spíše například historie, ekonomie, bohemistiky či jiných oborů.

Účastníci si v průběhu týdenního kurzu vyzkouší skutečnou práci redaktora, a to v několika odvětvích novinařiny. „Každý zájemce už v přihlášce zaškrtne jeden typ práce, kterému by se chtěl v kurzu věnovat. V nabídce máme v podstatě všechno, od televizního přes rozhlasové, internetové a tištěné zpravodajství až po PR-marketing," vyjmenoval Pilař obory, které kurz nabízí. Zároveň dodal, že mezi nejoblíbenější patří televizní, tištěné a často také internetové zpravodajství.

Práci účastníků koordinují vedoucí skupin, kteří mají většinou dlouhodobé zkušenosti z prací v médiích, a to jak v regionálních, tak i celostátních. Občas dorazí jako host i někdo z významných zahraničních novinářů. Škola nepřipravuje účastníky primárně na novinářskou práci.  Přesto však mohou tuto zkušenost v budoucnu využít například při hledání zaměstnání.

Vyjednají stáže

V tom jim pomáhají i stáže v různých tištěných, rozhlasových i televizních celostátních médiích pod vedením profesionálních reportérů, které organizátoři zájemcům pomáhají vyjednat.  Školné na tuto akci vyjde každého účastníka na dva tisíce korun, což podle Pilaře pokryje přibližně třetinu nákladů na jednoho studenta.  „Na pražské Fakultě sociálních věd stojí obdobný kurz, který je navíc o dva dny kratší, bezmála šest tisíc. My jsme zavedli toto školné především proto, abychom měli jistotu, že přihlášení skutečně dorazí," vysvětloval nutnost poplatku Pilař.

Své tvrzení podložil tím, že v letošním roce se původně přihlásilo bezmála osmdesát zájemců, z nichž nakonec dorazila sotva polovina.

Rozhodovala jsem se mezi tiskem a PR

Gabriela Dvořáková.Gabriela Dvořáková, studentka oboru Regionální rozvoj na Mendelově univerzitě, dorazila na letošní brodskou žurnalistickou školu z Brna. Kurzu se účastní poprvé, v příštích letech by však ráda přijela znovu.

Co vás na tuto novinářskou školu přivedlo?

Našla jsem nabídku na internetu a velice mě zaujala. Sice jsem tu ze začátku nikoho neznala, ale opravdu se mi tu líbí a doufám, že tu letos nejsem naposledy.

Jaké zaměření jste si vybrala?

Ze začátku jsem se rozhodovala mezi tištěným zpravodajstvím a oborem PR-marketing. Ten jsem si nakonec zvolila.

Máte s novinařinou už nějaké předešlé zkušenosti?

To záleží na tom, jak se to vezme. Jeden rok jsem pracovala v PR-agentuře, ale zkušenost s psaním do novin zatím nemám žádnou.

Jaká je náplň vašeho zaměření v tomto kurzu?

Prozatím jsem si tu vyzkoušela poměrně dost různých činností. Psala jsem tiskové zprávy, navštívila tiskovou konferenci, moderovala besedu a právě teď točíme vánoční reklamu na Kofolu, kterou nakonec budeme prezentovat jako jeden z konečných výstupů tohoto kurzu.

Musela jste tu od svého příjezdu řešit nějaké problémy, například s technikou?

Ne, s žádnými problémy jsem se doposud nesetkala. Vše je zde od začátku perfektně připravené.

Chystáte se vyrazit na tuto školu i v příštích letech?

Pokud budu mít čas, tak přijedu ráda. Chtěla bych si vyzkoušet i jiné zaměření. Nejvíce mě v budoucnu láká tištěné a rozhlasové zpravodajství.

Škola nabízí některým studentům i možnost stáže v různých celostátních médiích. Přemýšlela jste, že byste se některé zúčastnila?

Samozřejmě bych v budoucnu nějakou takovou stáž velmi ráda zkusila, i když si nejsem jistá, zda bych splňovala všechny podmínky, které by jednotlivá média v požadavcích nastavila. Zkušenost by to však byla jistě zajímavá a nezáleželo by mi ani na tom, které médium by mi takovou stáž nabídlo.

Jan Štrobl