Na škole se totiž konal den otevřených dveří, kterému vévodil atraktivní doprovodný program – ve stylu Mexika. Lidé také vůbec poprvé mohli vidět zcela nové a špičkově vybavené badatelské centrum, které financoval Kraj Vysočina z Evropských fondů.

„S nápadem Mexických dnů přišli učitelé výtvarné výchovy a zeměpisu. Společně také přímo oslovili Velvyslanectví Mexika v České republice, které nám s pořádáním těchto dnů velmi pomohlo," uvedl ředitel školy Hynek Bouchal. Ten dodal, že celá spolupráce vyvrcholila právě na včerejším dni otevřených dveří, kde například vystoupila mexická kapela Mariachi, proběhla řada doprovodných přednášek včetně ochutnávky specialit mexické kuchyně. „Den otevřených dveří byl rozdělen na dvě části. Dopoledne probíhaly různé workshopy a ukázky praktické výuky především pro potenciální uchazeče. Odpoledne byla pak škola otevřena pro širokou veřejnost a proběhly také přijímací zkoušky nanečisto," podotkl Bouchal.

Den otevřených dveří pomáhali organizovat sami studenti gymnázia, kteří například provázeli zájemce o studium po škole či vysvětlovali, jak probíhá výuka. „Lidé a zájemci o studium mohli například vidět, jak probíhá výuka v chemické laboratoři. Pro budoucí studenty jsme také připravili různé pokusy a praktické ukázky," vysvětlila studentka sexty Tereza Švecová. Ta podotkla, že na gymnáziu ji nejvíce baví a zajímá biologie. „Máme skvělou učitelku, a výuka biologie je velmi interaktivní a názorná. Například, když jsme se učili o stromech, tak nám do třídy přinesla skutečné větve z různých stromů, které jsme museli následně poznávat," konstatovala Švecová s tím, že po maturitě by chtěla jít na medicínu.

Hodiny biologie a českého jazyka také velmi baví její spolužačku Michaelu Tůmovou, která rovněž včera pomáhala na dni otevřených dveří. „Jsem ráda, že jsem šla studovat na toto gymnázium. Výuka je zde na velmi vysoké úrovni a rozhodně to není jenom o suché teorii. Mexické dny jsme připravovali například ve školním ateliéru a při výtvarné výchově, kde nám učitel představil nejen současné, ale i historické výtvarné umění z Mexika. Podle toho jsme pak vytvářeli různé mozaiky, malby či keramiku," řekla Tůmová.

Lidé také včera vůbec poprvé mohli nahlédnout do nového badatelského centra. „Učebnu financoval Kraj Vysočina z Evropských fondů, přičemž půdní přestavba a kompletní vybavení třídy stálo okolo devíti milionů korun," nechal se slyšet Bouchal. Podle něho bude centrum sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti. „Plánujeme, že zde budeme pořádat různé tematické akce či kroužky. Stejná centra byla také otevřena v dalších okresních městech na Vysočině, tedy ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavě, Třebíči a Pelhřimově," pokračoval Bouchal.

Badatelské centrum je rozděleno na sedm pracovišť a jeho koordinátorem je Pavla Kotnová. „Máme zde pracoviště mikroskopie, kde je k dispozici profesionální mikroskop. Dále pracoviště infračerveného spektrometru, na kterém probíhá analýza pevných chemických látek, například různých plastů," vysvětlila Kotnová. „Studenti se také mohou těšit na pracoviště optiky, tedy analýzu světla, pracoviště mikrobiologie, fyziky mikrosvěta nebo na vysokorychlostní kameru, která umí zaznamenat rychlý děj či pohyb i s následným rozborem," uzavřela Kotnová.