„Nejvýznamnějším počinem za uplynulý rok na poli obnovy památek byla rekonstrukce fasády hřbitovní kaple Panny Marie," informoval za pohledskou farnost Jan Novotný.  Obecní úřad v Pohledu se o uskutečnění akce zasloužil ve spolupráci s řadou dobrovolníků z místních spolků. „Díky finanční účasti obce mohly být práce hrazeny podle totožného dotačního schématu jako v případě obnovy sv. Anny. Pro farnost to zároveň znamenalo odsunutí dalších etap obnovy farního kostela na následující léta," upřesnil Novotný.

Na opravě fasády kaple se podíleli jak místní občané z Pohledu, tak i z okolních obcí. K úplnému dokončení opravy exteriéru zbývá sanace podlahy před vstupem, odvodnění obvodových zdí a obnova soklu. Hřbitovní kaple v Pohledu je zepsána na seznamu kulturních památek ČR.

Oprav bylo třeba

Kaple je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Pohled, která ve spolupráci s obcí připravila  na červen až říjen loňského roku právě kompletní opravu fasády a její nátěr. Kaple, která je výraznou dominantou pohledského hřbitova už při vjezdu do obce, opravy už nutně potřebovala. Naposledy byla kaple renovována v roce 1971, kdy došlo k výměně střechy a rovněž opravě fasády. Na loňské rekonstrukci se finančně podílela Římskokatolická farnost Pohled, která podávala žádost o dotaci na opravu, dále Kraj Vysočina, Ministerstvo kultury ČR a obec Pohled. Odborné práce provedlo štukatérství ze Štoků, které již  provádělo opravy fasády a štukových prvků na poutním místě u Svaté Anny. Brigádnická pomoc výrazně snížila potřebné náklady na opravy. Kaple neměla v minulosti zrovna lehký osud. Krypta, nacházející se pod ní, byla ještě nedávno volně přístupná k prohlídce, ale to už dnes neplatí.  Časté návštěvy opilců a bezdomovců poznamenaly interiér i rakve samotné. Vandalové  rakve s ostatky vynášeli z hrobky ven, a to až na silnici před hřbitov, kde je nechávali vystavené na obdiv kolemjdoucím. Hrobka i kaple byly několikrát znesvěcena zloději.