Pracovníci domova, kteří se o klienty starají nejen v křižanovském centru, ale také v detašovaných bytech a domcích po celém okrese, budou díky novému vozu flexibilnější ve svých službách a klienti se mohou těšit na komfortnější výlety za poznáním a zábavou. „První, kdo nové auto vyzkoušel, byli právě oni. Měli z něj opravdu velkou radost," konstatovala ředitelka křižanovského domova Kamélie Silvie Tomšíková

Protože je péče o zdravotně postižené klienty v domově Kamélie z části decentralizovaná, je instituce na automobilech závislá. „Sídlíme sice v prostorách křižanovského zámku, ale zároveň máme další ubytovací zařízení v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí, Křižanově, Osové Bítýšce či Kadolci. Řada našich klientů je imobilní nebo se sníženou schopností pohybu, takže každý automobil se nám opravdu hodí. Ten nový krásně doplní náš stávající vozový park," dodala ředitelka Tomšíková.

Projekt Auto pro život má charitativně reklamní charakter. Sponzoři za poskytnutí příspěvku získali na karoserii automobilu svůj inzertní prostor. „Za příspěvek a pomoc domovu Kamélie získali reklamu na vozidle po celou dobu trvání projektu, což je nejméně pět let," konstatoval iniciátor projektu Jaroslav Šeda. Během pěti měsíců, kdy se projektu věnoval, získal kladnou odezvu od přibližně čtyřiceti společností z celého žďárského okresu.

Domov Kamélie Křižanov je umístěn v prostorách křižanovského renesančního zámku. Od počátku roku 2011 začalo zařízení intenzivně pracovat na přípravě plánu přechodu části obyvatel ústavu do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě, a zajistit pro ně možnost žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky.

V současnosti má křižanovský domov 142 klientů. Jeho pracovníci poskytují sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení lidem s postižením zejména mentálním, ale i s přidruženými kombinovanými vadami. Pracovníci poskytují klientům pomoc a podporu při běžných úkonech, včetně zdravotní, aktivizační a rehabilitační péče.

Provozují také širokou škálu terapií, které jsou přizpůsobovány individuálním potřebám jednotlivých klientů. Nejdůležitějším úkolem je příprava klientů pro život v běžné společnosti.