„Podařilo se nám získat evropskou dotaci zprostředkovávanou Ministerstvem pro místní rozvoj, jde zhruba o dvanáct a půl milionu korun. Dotaci získalo dvacet projektů z celé republiky, z Kraje Vysočina byla úspěšná pouze dvě města, Žirovnice na Pelhřimovsku a Nové Město na Moravě," pochlubil se novoměstský starosta Michal Šmarda. „Celkem bylo podáno okolo čtyř desítek žádostí," doplnil místostarosta Stanislav Marek.

Evropské peníze ale celou sumu potřebnou pro výstavbu nepokryjí. Se svou „troškou do mlýna" bude muset přijít také město. „Celkovou částku, kterou bude zapotřebí na výstavbu komunitního domu vynaložit, ještě neznáme, uvidíme, co se nám podaří vysoutěžit. Maximálně přípustná cena pro nás za stavbu je dvacet devět milionů korun, ale předpokládáme, že se vysoutěží méně," prohlásil starosta Šmarda.

Plánovanou budovu s byty pro seniory postaví město v blízkosti nemocnice a domu s pečovatelskou službou. „Komunitní dům bude navazovat na stávající zástavbu bytových domů, bude ji doplňovat. Pod ním zbude ještě prostor pro další dům podobné velikosti, který by zástavbu v lokalitě Pod nemocnicí uzavřel," uvedl Michal Šmarda.

Nové byty pro lidi důchodového věku nebudou doplněny pečovatelskou službou. „Jedná se o dvaadvacet bytových jednotek, které jsou určeny seniorům, kteří tuto službu nepotřebují," objasnil Marek.

Jakmile se městu podaří sehnat dodavatele stavby, měli by dělníci v lokalitě Pod nemocnicí začít s pracovní činností. „Podle dotačních podmínek se stavba musí zahájit už v letošním roce s tím, že má být dokončena v roce příštím," vysvětlil Michal Šmarda.

Poblíž plánovaného komunitního domu by mělo časem vzniknout i další bydlení pro starší obyvatele Nového Města na Moravě a okolí. Diakonie Českobratrské církve evangelické hodlá za Domem s pečovatelskou službou vystavět Domov se zvláštním režimem, jehož klienty budou lidé se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou.

I v tomto případě je důležitá dotace. Ta by měla pokrýt sedmdesát pět procent z plánovaných 50 milionů korun, které bude nutné na výstavbu vynaložit. Zbytek zaplatí diakonie z vlastních prostředků.