„Válka už tady je. Kvůli tomu nemusejí pukat zvony," poznamenal. Farnost už připravila účet, kam mohou lidé na opravu přispívat. Pro stejné účely je v kostele sv. Martina v Budkově kasička. Oprava obou zvonů má vyjít na 400 tisíc korun. Peníze potřebují oba zvony nutně. Tím spíš, že mají za sebou bohatou historii. Rekvírovaní při obou světových válkách přečkaly bez úhony údajně jen díky vlivu tehdejších budkovských pánů z rodu Salmů.

Není to ale zdaleka jediné, čím jsou zajímavé. Pravda o tom překvapila i některé místní farníky, včetně současného biskupa Českobudějovické diecéze Pavla Posáda, který právě z Budkova pochází. „Mysleli jsme si, že byly na věž vyzvednuty někdy v roce 1955. Pamatuji si to, byly mi dva roky," vzpomínal Pavel Posád. „Ale teď jsme zjistili, že se jednalo jen o opravu a že tady máme mimořádně vzácné zvony. Ten starší pochází dokonce z doby, kdy ještě nebyla objevena Amerika," vyzdvihl. Údajně nejstarší zvon v Česku visí v Brně v kostele sv. Tomáše. Pocházet má z roku 1393.

Jeden z nejstarších zvonů na Moravě

Podle biskupa Posáda je budkovský zvon, pojmenovaný sv. Anna, jedním z nejstarších zvonů na Moravě. Jeho spodní průměr dosahuje téměř tři čtvrtě metru a nese nápis Léta Páně 1489, tedy o tři roky starší letopočet, než se váže k připlutí objevitele Kryštofa Kolumba k břehům zaoceánského kontinentu. Zatímco Amerika tehdy stála před kolonizací, v Budkově už zvonila sv. Anna.
Před časem se na ní však objevila puklina, rozsahem podobná té jako v roce 1954 na sv. Martinovi, druhém zvonu v Budkově.
Právě tehdy dostaly oba zvony elektrický pohon, avšak ne příliš kvalitní. „Konstrukce amatérské výroby používá rychloběžné rotační elektromotory. Nastavené intervaly doslova vnucují rytmus úderu, srdce tluče příliš velkou a nepřirozenou silou," upozornil Petr Rudolf Manoušek, který bude zvony opravovat.

Už v květnu farníkům doporučil, aby elektrický pohon vypnuli, protože hrozilo, že jeho další provoz zvony poškodí ještě více. Zvony nyní čeká zrestaurování uchycení, srdcí a jejich zavěšení. Menší a vzácnější zvon si kvůli puklině vyžádá rozsáhlejší opravu. Podle popisu mu zvonař Petr Rudolf Manoušek svaří trhlinu a značně vytlučenému věnci vrátí původní sílu. Právě Petr Rudolf Manoušek je podle faráře Josefa Brychty jedničkou mezi českými zvonaři. Navíc má k budkovským zvonům blízký vztah. „Právě dílna jeho otce je v padesátých letech opravovala. Pan Manoušek o tom má záznamy a veškerou korespondenci s tehdejším místním farářem. Polovinu bitvy má vyhranou, protože přesně ví, jak se zvony opravovaly a co se s nimi v minulosti dělo," zamýšlel se Josef Brychta.
Zvon zasvěcený sv. Anně však nečeká jen náročná oprava spojená s jeho snesením z věže. Podstoupit bude muset i převoz do Nizozemska. „Právě tam má zvonař Manoušek dílnu, protože ta jeho ve Zbraslavi byla při povodních vytopena, a protože jde o památkově chráněný objekt, nedaří se mu tam dílnu z administrativních důvodů obnovit," vysvětlil farář a děkan Josef Brychta.

Hotovo už na hody

Většího ze zvonů, sv. Matina, který pochází z roku 1655, se restaurátoři ujmou nejspíš přímo na věži kostela. Hotová oprava, včetně nového a šetrnějšího elektrického pohonu by měla být podle Josefa Brychty hotová už na podzim. „V obci totiž budou Svatomartinské hody, takže bychom to do té doby rádi stihli," podotkl. Zvon sv. Anna bude mít po kompletní opravě na věži budkovského kostela výsadní postavení. Zatímco sv. Martin by měl v budoucnu automaticky ohlašovat ráno, poledne a večer, vzácnější ze zvonů se k němu přidá pouze výjimečně a jen za pomoci lana a lidské síly. „Zvonit bude v neděli a při největších svátcích, o Velikonocích a na Vánoce," předeslal Josef Brychta.

Zvony v Budkově

Sv. Anna
1489, zvonař Jan z Meziříčí
spodní průměr 715 mm, hmotnost 220 kg

Sv. Martin
1655, zvonař D. J. Streckfus
spodní průměr 770 mm, hmotnost 270 kg

Cena opravy je 400 tisíc korun. Práce provede zvonař a restaurátor Petr Rudolf Manoušek.

Na rekonstrukci obou zvonů lze přispět na bankovní účet číslo 1523946369/0800 nebo v kostele sv. Martina v Budkově 
do připravené kasičky.