Málokteré povolání dovolí zaměstnanci zhruba osm týdnů dovolené. Co tedy dělají učitelé o prázdninách? Někteří tráví i volné týdny ve společnosti dětí. „Pravidelně jezdím jako vedoucí na letní tábor u Chválkova. Pořádá ho Středisko ekologické výchovy Mravenec. Na tábo-ře se děti učí vztahům k přírodě. Pohybujeme se na čerstvém vzduchu, pilujeme týmovou spolupráci i samos-tatnost jednotlivců," vysvět-lil Jiří Bartoška, učitel ze Základní školy Komenského 
v Pelhřimově.

Školnímu prostředí se nevyhnou ani učitelé propadlíků. „Občas chodím do školy na konzultace s žáky, kteří jsou na propadnutí a čekají je reparáty," popsala svůj prázdninový program Iva Rafajová, učitelka ze Základní školy Na Pražské v Pelhřimově. „Navíc se starám o vnouče, takže jsem na různých hřištích mezi dětmi i o prázdninách poměrně často," doplnila Rafajová.

Celá řada zaměstnanců škol tráví prázdniny pracovně. „Mám dvě děti na vysoké škole, takže se přes prázdni
ny snažím přivydělat si. Doučuji ruský a německý jazyk, a to soukromě nebo ve firmách. Užívám si ale i volna. Ráda maluji. Musím ale říct, že při vysokých teplotách, jaké jsou toto léto, často skončím spíš 
v bazénu na zahradě," přiznává učitelka ze Základní školy a mateřské školy v Nové Cerekvi Eva Hovorková.

Někteří zaměstnanci škol ale musejí do práce i o prázdninách. Jsou jimi zejména ředitelé a jejich zástupci.

„Nebývám tu sice denně, ale průměrně jednou za týden se tu objevím a od půli srpna už tu budu každý den. Musím připravit rozvrhy pro děti, úvazky pro učitele, zkontrolovat, jestli jsou třídy plně funkční a tak podobně," vysvětlila Jana Daňhelová, zástupkyně ředitele pelhřimovského gymnázia.

Takřka denně jsou ve školách k zastižení ředitelé. „Musím připravit výroční zprávu za uplynulý školní rok, plány práce, hospitací, kontrolní činnosti. Dále mám na starost veškeré věci z ekonomické
ho úseku. Musíme například schválit investiční plán a rozhodnout, zda investice půjdou do budovy školy, nebo do pomůcek," vyjmenovala své povinnosti ředitelka Gymnázia Aleše Hrdličky v Humpolci Hana Havelková.
Zřejmě všichni učitelé si ale o prázdninách užívají možnost cestovat. Během školního roku si totiž dovolenou vzít nemohou. Zcela zvláštní režim pak mají ředitelé.

„Dovolenou si musíme vybírat o prázdninách. Pro učitele to není problém. Ředitelé si ji ale často ani vybrat nestihnou, protože musíme do práce i v červenci a v srpnu. Jen jednou za život jsem si vzala dovolenou ve školním roce. Byla to dovolená do Itálie jako dárek ke kulatým narozeninám," zavzpomínala Havelková.

Učitelé svou dovolenou často tráví sportovně. „Teď jsme se vrátili z dovolené v Chorvatsku, kde jsme hodně plavali a vyzkoušeli vodní lyže. Ještě se chystáme na týden do Krkonoš na pěší túry. A pak nás čeká horská turistika na Korsice," uvedla Rafajová.

Aktivní turistika vévodí
i u dalších učitelů. „Už jsme byli na kolech v Rakousku 
a ještě se s nimi chystáme po Česku, třeba do Valtic," řekl Bartoška. Aktivně chce svou dovolenou trávit i zástupky
ně ředitele z pelhřimovské-
ho gymnázia. „Už jsme byli 
v Chorvatsku a s manželem se ještě chystáme do Makedonie k nějakému jezeru," uzavřela Daňhelová.

Karolína Hovorková