Týká se to i Horky, tedy oblasti v okolí Hodova. Pracovníci agentury PPM Factum Research budou obcházet obce a oslovovat lidi s žádostí o vyplnění dotazníku. „Obsahové těžiště dotazování obyvatel obcí spočívá v otázkách týkajících se bydlení, dojížďky za prací, využívání zdravotnických a sociálních služeb, spokojenosti s různými oblastmi života v obcích. Součástí dotazníku jsou i otázky týkající se postojů k hlubinnému úložišti, bez nich by celé dotazování postrádalo jednu dimenzi, nejsou ovšem těžištěm průzkumu," popsal manažer PPM Factum Research Stanislav Hampl.

Hned několika zastupitelům v dotčených obcích se však taková analýza nelíbí. Ti z Rudíkova, tedy z obce, kde byla v posledních volebních obdobích, včetně toho současného, jasná hranice mezi koalicí a opozicí, vydali nyní společné prohlášení, ve kterém konání socioekonomického posuzování obyvatelstva ostře odsoudili.

Obsah, forma, náplň otázek ani způsob výběru respondentů totiž nebyl prodiskutován Pracovní skupinou pro dialog, ve které zasedají představitelé několika obcí z každé lokality, ani se zastupitelstvy v Horce. „Takový přístup považujeme za nekompetentní a obcím je zde opět odpíráno právo na dialog a spoluúčast na vyhledávání lokality. Výsledky socioekonomické analýzy proto předem považujeme za nerelevantní a účelové," napsali rudíkovští zastupitelé.

Firma PPM Factum Research si však stojí za tím, že poskytovat otázky komukoli, zastupitelům či Deníku, ještě před provedením průzkumu není možné. Na rozhovory není podle Stanislava Hampla nutná žádná příprava, protože jejich smysl spočívá právě v tom, že informace jsou zjišťovány v reálném čase a místě bydliště obyvatel. „Starostové nicméně byli informováni o tématech, a to jak rozhovorů s obyvateli, tak interview, která chceme uskutečnit s nimi samotnými," dodal manažer agentury.

Vyzvali lidi k distancování

Rudíkovští zastupitelé ve svém prohlášení ale odmítli dotazování obyvatel i starosty Zdeňka Součka. „Vedení obce a zastupitelé se tímto důrazně distancují od jakékoli spolupráce se společností PPM Factum Research. Stejný postoj doporučujeme i všem případně dotazovaným občanům obce," doplnili.

Nelze se jim divit. Se Správou úložišť radioaktivních odpadů a jejími průzkumy veřejného mínění totiž nemají dobré zkušenosti. Z dotazníkového šetření, které se událo před čtyřmi lety, totiž vyplynulo, že podporovatelů geologických průzkumů žije v Horce o něco málo víc než odpůrců a přibližně třetina lidí se přiklání k výstavbě úložiště. Názor představitelů obcí je přitom dlouhodobě opačný. Podpírají ho referendy, která se v několika obcích v lokalitě před dvanácti lety uskutečnila a voliči se v nich vyjádřili jasně proti úložišti a jakýmkoli věcem s tím spojeným.

Zastupitelé Rudíkova jsou proti další analýze i s vědomím toho, že případná ochota lidí by mohla lokalitu Horka mezi ostatními zvýhodnit. Správa úložišť radioaktivních odpadů totiž sedm vytipovaných oblastní nebude posuzovat pouze podle výsledků geologických průzkumů, ale přihlédne při tom také na podporu obyvatelstva k projektu.

Podle mluvčí Správy úložišť Ivany Škvorové však nepůjde o průzkum veřejného mínění jako před čtyřmi lety. Ve svém vyjádření ale připustila, že analýza bude mít vliv na výběr lokality. „Cílem studie, jejíž součástí je i takzvané terénní šetření, je získat vstupní data pro posouzení lokalit z hlediska socioekonomických aspektů při případné výstavbě úložiště a jeho vlivu na život v dotčených obcích, která povedou k zúžení počtu lokalit pro další etapy přípravy," vysvětlila.

V okolí Hodova osloví tazatelé z agentury PPM Factum Research 400 lidí. „Jednotlivé obce budou zastoupeny na celkovém vzorku lokality poměrným způsobem podle svého počtu obyvatel. Výběr respondentů proběhne kvótním způsobem, to znamená, že budou zohledněny základní charakteristiky jako pohlaví, věk a vzdělání, tak aby struktura vzorku podle nich odpovídala složení obyvatelstva v lokalitě," líčil Stanislav Hampl s tím, že tazatelé budou lidi oslovovat náhodně.

Rudíkovským zastupitelům se však takový přístup nelíbí, navíc když o něm předem nevěděli. Jakoukoli spolupráci proto odmítli.

Správa úložišť radioaktivních odpadů ústy své mluvčí Ivany Škvorové upozornila, že starostové byli o konání dotazníkového šetření informování ředitelem SÚRAO Jiřím Slovákem už v listopadu loňského roku, kdy se o ní zmínil při prezentaci na jednání Pracovní skupiny pro dialog. Zastupitelé Rudíkova ale argumentují, že se problematika neprojednala.

V rámci průzkumu tazatelé osloví také uživatele rekreačních domů nebo podnikatele. „Tedy zaměstnavatele, představitele firem. V každé z lokalit bude dotázáno cca pět respondentů z této skupiny," doplnila Ivana Škvorová.

Dotazování se má uskutečnit ještě o dubnových víkendech, případně i v květnu.

Nelibě na to reagují také dlouhodobí odpůrci výstavby úložiště ze spolku Zdravý domov Vysočina. Sobota 23. dubna proto bude Dnem proti úložišti.