Tímto zařízením disponuje v Brodě v současné době už také městská knihovna, budova pošty nebo městské policie.

„Je to vynikající zpráva, další budova ve městě bude ozvučená, a nám, zrakově postiženým lépe přístupná, “ komentuje Hana Fikarová z Lípy u Havlíčkova Brodu informaci, že se do budovy městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako zrakově postižená bude moci vydat bez problémů i sama bez doprovodu.

Hana Fikarová je vedoucí místní organizace nevidomých a slabozrakých. Jak dodává, upozorní na tuto skutečnost další zrakově handicapované členy spolku. „Na městský úřad jsem chodila většinou s doprovodem. Když jsem šla na úřad sama, bylo to s orientací horší, ale zaměstnanci v recepci městského úřadu mi vždycky vyšli ochotně vstříc a pomohli mi,“ konstatuje Fikarová.

Podle starosty města Jana Tecla majáček pořídila radnice v Havlíčkově Brodě za necelých třináct tisíc korun. „Handicapovaní tak získají informace , které jim usnadní orientaci v budově úřadu,“ zdůrazňuje starosta.

Orientační majáček má podle knihovnice Aleny Zelenkové už delší dobu ale například Krajská knihovna Vysočiny.

„Zařízení používáme už od roku 2003. Naší snahou bylo usnadnit pohyb v knihovně našim zrakově postiženým čtenářům. S majáčkem je to pro ně mnohem jednodušší. Nedá se říci, že by od té doby návštěvnost knihovny ze strany zrakově handicapovaných výrazně stoupla, ale naši stálí čtenáři se u nás díky orientačnímu zařízení cítí lépe, a o to přece jde v první řadě. Zařízení reaguje na signalizační bílou slepeckou hůl, kterou nevidomí používají jako kompenzační pomůcku,“ říkají pracovnice knihovny z oddělení specializovaných služeb.

Zajímavý podnět do budoucna

Radnice v Havlíčkově Brodě je zatím jedinou na Havlíčkobrodsku, která orientační hlasový majáček do radničních prostor umístila. Tam, kde podobné zařízení nemají, se ale snaží handicapovaným usnadnit návštěvy úřadu alespoň stavebními úpravami a ochotou úředníků.
„U nás je od roku 1995 bezbariérový vstup, speciální výtah, který mohou handicapovaní využívat bez problémů. Navíc každý z našich zaměstnanců vyjde postiženým klientům maximálně vstříc. S handicapovanými klienty jednají nejčastěji pracovnice odboru sociálních věcí, na které se klienti mohou kdykoliv s důvěrou obrátit,“ říká starosta Ledče nad Sázavou Petr Vaněk.

Instalace orientačního hlasového majáčku v brodské radnici je zajímavým podnětem i pro starostku Chotěboře Elišku Pavlíkovou.
„Určitě budeme uvažovat do budoucna o nějakém podobném zařízení, které by našim handicapovaným klientům usnadnilo orientaci a pohyb v budově úřadu. V současné době máme bezbariérový vstup do budovy, u zadních dveří úřadu je zvonek, kterým si například tělesně handicapovaní klienti na vozíčku mohou přivolat některého zaměstnance úřadu, který ochotně pomůže a poradí. V budově máme rovněž propracovaný informační systém,“ informuje starostka Pavlíková.

„Jsme malé město, počítáme každou korunu, speciální majáčky zatím nemáme, ale i tak spolupracujeme s organizacemi zdravotně postižených a snažíme se společně najít řešení, aby handicapovaní klienti byli při návštěvě radnice maximálně spokojeni,“ konstatuje starosta Jan Tourek ze Světlé nad Sázavou.