Mobilní měřicí stanice budou po dobu pěti let postupně a opakovaně monitorovat ovzduší ve čtyřiadvaceti městech a obcích Vysočiny. Například v místech, kde je hustý provoz.

„Největším znečišťovatelem už díky zákonu o ovzduší nejsou továrny, jak si veřejnost často myslí, ale dopravní prostředky a lokální topeniště," vyjádřil se šéf odboru životního prostředí v Bystřici nad Pernštejnem František Klimeš.

Bystřice je jedno z měst, kde mobilní stanice právě teď stojí a bude tam měřit do 27. listopadu. Klimeš rovněž doplnil, že v Bystřici se bude stejně jako v ostatních vybraných lokalitách měst a obcí měřit kvalita vzduchu celkem osm týdnů rovnoměrně rozložených v kalendářním roce.

Více měřicích bodů

„Stanice je v Bystřici umístěna ve spodní části Masarykova náměstí, kde je jednak poměrně hustá doprava a nedaleko stojí rodinné domky, kde lidé topí tuhými palivy," poznamenal starosta Karel Pačiska.

Krajský projekt celkem za 5,8 milionu korun mimo jiné pomůže podrobněji zmapovat škodlivý vliv lokálních topenišť, což dosavadní měřicí síť Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) neumožňuje. Meteorologové sledují čistotu ovzduší na Vysočině už desítky let, ale mají na to pouze tři plnohodnotné měřicí stanice v kraji.

„Projekt je postaven na zahuštění té relativně řídké sítě," řekl ředitel brněnské pobočky ČMHÚ Jaroslav Rožnovský k iniciativě Kraje Vysočina. Doplnil, že krajská data poslouží ke zpřesnění dlouhodobých sledování.

Měření kvality ovzduší zajišťuje Zdravotní ústav Ostrava s pražskou firmou Envitech Bohemia. V terénu jsou v současné době tři ze čtyř mobilních stanic, které jsou k dispozici. Jedna stojí v Bystřici nad Pernštejnem ve žďárském okrese, druhá v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku a třetí v Pacově v okrese Pelhřimov.

Měření v Kraji Vysočina se bude kvůli srovnání týkat plynofikovaných sídel i obcí, kde lidé topí převážně dřevem a uhlím. Sledovat se bude rovněž vliv dopravy a průmyslových zón.

Získaná data mohou pomoci i samosprávám třeba při posuzování vstupu nových investorů do průmyslových zón nebo při plánování dopravních staveb. Měření budou sledovat mimo jiné znečištění oxidem uhelnatým, oxidy dusíku a síry, prachem a někde také dioxiny.

„Zaznamenávat se budou i základní meteorologická data, jako je směr a rychlost větru, teplota a vlhkost vzduchu, která jsou nezbytná pro následné vyhodnocení," nechal se pro Deník slyšet Pavel Chaloupecký z firmy Envitech.

Ve žďárském okrese se do dlouhodobého projektu zapojila města Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Velká Bíteš a obec Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem o sedmi stovkách obyvatel.

Harmonogram monitoringu kvality ovzduší v Kraji Vysočina na příští dva roky a již zpracovaná data u těch stanovišť, kde bylo již dokončeno první měření, je možné nalézt na www.ovzdusivysociny.cz.