„Na jednotlivé projekty jsme vyčlenili částku tři miliony pět set sedmdesát tisíc korun. Dotace byly poskytnuty v oblasti sportu a tělovýchovy, na podporu mimořádných počinů, na novoměstskou kulturu, do sociální oblasti, na sport pro radost a také na zkvalitnění novoměstských sportovišť," vyjádřil se místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

V oblasti sportu a tělovýchovy získaly největší dotaci především ty organizace, které sdružují více než sto padesát členů. „Byly to zejména kluby pracující s mládeží. Tam, kde registrují více dětí, dostali vyšší částky. Chceme, aby děti sportovaly, tyto aktivity podporujeme," prohlásil místostarosta Stanislav Marek.

S rozhodováním, komu dotaci udělit a v jaké výši, pomá-hají radním a zastupitelům komise města. „Jejich doporučením se pak řídíme," potvrdil starosta Nového Města Michal Šmarda. Někteří žadatelé o dotaci z rozpočtu města získali větší podporu, jiní zase o něco menší.

„Dá se říct, že v oblasti sociální jsme nejvíce podpořili obecně prospěšnou společnost Portimo. Ta také poskytuje suverénně nejvíce sociálních služeb v Novém Městě na Moravě. Pokud jde o kulturu, tam jsme nejvíce peněz dali na největší kulturní akce, které budou v tomto roce pořádány. Jde například o každoroční akci Novoměstské Slunohraní nebo již tradiční divadelní festival Sbírka motýlů," uvedl konkrétní příklady novoměstský starosta.

Nejvíce peněz v oblasti sportu se rozhodli zastupitelé přidělit sportovnímu klubu SFK Vrchovina, Tělovýchovné jednotě Nové Město na Moravě a jednotě Orel. Na mimořádné počiny získal mimo jiné devadesát tisíc korun od města také horolezec Radek Jaroš.

Mimořádné dotace

Ne všechny místní organizace se ale na dotaci ze strany města mohou těšit. „Vyhověli jsme všem žádostem, které byly formálně správně. Ti, kteří v žádostech měli formální chyby, mohou využít možností podání individuálních žádostí," uvedl Michal Šmarda.

Žadatelé, kteří se svou žádostí neuspěli, mohou tedy požádat o mimořádné dotace. „Musí tak ale učinit do kon- ce února," doplnil Stanislav Marek.

Kdo dostane peníze?

Největší příjemci dotací v Novém Městě na Moravě v roce 2016:

Sociální oblast

Portimo o. p. s. 145 tis. korun

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 99 tis. korun

Sport organizace s více než 150 členy

SFK Vrchovina 309 tis. korun

TJ Nové Město 293 tis. korun

Sport

SFK Vrchovina 159 tis. korun

TJ Nové Město 39 tis. korun

Kultura

Komorní hudba dnes 52 tis. korun

Lysina lenina 52 tis. korun

Mimořádné počiny

SFK Vrchovina 249 tis. korun

Tělocvičná jednota Sokol

Maxičky 190 tis. korun

Radek Jaroš 90 tis. korun