To je jen část údajů, které vzešly z Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Třebíče, kterou si nechalo zpracovat město.

Materiál, který radnice slibuje zveřejnit na internetu, informuje například o tom, že počet dětí v Třebíči za posledních deset let poklesl o 22 procent, zatímco počet seniorů se za stejnou dobu zvýšil o 26 procent.

Jde o horší výsledek proti výsledkům v Kraji Vysočina i v ČR. Index stáří se v posledních letech v Třebíči výrazně zvyšuje, ženy se dožívají v průměru o šest let vyššího věku než muži.

Jak analýza uvádí, na Třebíčsku umírá 54 procent lidí na onemocnění srdce a cév, což je vyšší podíl, než je v celé zemi, kde jde o 51 procent. Na onemocnění srdce a cév umírá měsíčně v okrese průměrně 33 osob, častěji jde o ženy.

Vzrůstající tendenci v posledních letech odhalila analýza ve výskytu zhoubných nádorů, které jsou na Třebíčsku nejčastější příčinou úmrtí mužů. Na zhoubné nádory zde zemře v průměru každý měsíc 16 lidí. Každoročně je u mužů na Třebíčsku zjištěno 217 nových případů zhoubných nádorů, což je v průměru 18 případů měsíčně. Pokud jde o ženy, každým rokem je nově zjištěna rakovina u 170 z nich, v průměru jde o 14 případů měsíčně (u žen mladších 44 let se rakovina objeví ve 24 případech ročně).

„Výskyt zhoubných nádorů u mužů je vyšší, než tomu je v ČR, podobně i trend vývoje je oproti ČR negativní," tvrdí analýza. Varující je, že od roku 2005 je výskyt rakoviny prostaty na Třebíčsku o 65 procent vyšší než je republikový průměr. A také výskyt rakoviny tlustého střeva je v Třebíči vyšší o 10 procent, než je republikový průměr.

„Tato analýza by měla motivovat město a kraj, aby se zamyslely, co s tím," mínil Stanislav Wasserbauer z jihlavského Státního zdravotního ústavu, který analýzu zpracoval se svým týmem a sdružením Zdravá Vysočina. Na analýzu dostalo město od kraje dotaci 20 tisíc korun.

Jak radnice materiál využije, nastínila místostarostka Marie Černá: „Poslouží k vytvoření Plánu zdraví a kvality života a také pro plánování aktivit v rámci Zdravého města."