„Autobusy ujely za rok 2015 téměř čtyřicet tisíc kilometrů a převezly více než šedesát tři tisíc osob. To je razantně více, než jsme původně předpokládali. Je to velký úspěch," řekl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Městská autobusová doprava má ale stále i své oponenty. „Čísla zní hezky, ale raději bych viděl podrobnější rozbor. Počet přepravených cestujících by se měl rozpočítat na dny a počet ujetých kilometrů, pak by možná na radnici zjistili, že to už tak pěkné není. Údaj, že MAD využilo přes šedesát tři tisíc osob za rok, je velice zkreslující," tvrdí Karel Prokop z Nového Města na Moravě.

Statistické údaje

Starosta Šmarda si ale nemyslí, že by statistika MAD vyznívala pro město nepříznivě. „Když tato čísla porovnáme se statistikou z jiných, velikostně podobných měst nebo i větších, tak jsme na tom v podstatě stejně. Takže to rozhodně není neúspěch. Městskou autobusovou dopravu jsme zavedli s tím, že pokud převezeme méně než dvacet tisíc lidí ročně, tak že ji zrušíme. A naopak, jestliže převezeme třicet tisíc osob, tak to budeme považovat za úspěch. Dnes jsme na trojnásobku spodní hranice, což je skvělé," pochvaloval si starosta Michal Šmarda.

Radnice už za dobu trvání MAD přistoupila k několika změnám. Mimo jiné posílila ranní spoje, které jsou nejvytíženější. Ne vždy je ale podle některých ohlasů lidí z Nového Města autobus plný.

„Bydlím nedaleko jedné ze zastávek, vidím na ni z okna, takže vím, kolik lidí stojí na zastávce a čeká na autobus, kolik jich v něm přijíždí. A většinou to není žádná hitparáda. Ranní linka je sice vytížená, ale jen proto, že se žáci a studenti do školy raději nechají vozit, než aby udělali pár kroků pěšky," prohlásil Karel Prokop.

„Některá města to řeší jinak, například taxíky pro seniory. Právě senioři by měli být cílovou skupinou, pro niž podobné služby vznikají. To by mi přišlo smysluplné, ne aby jezdil po městě denodenně prázdný autobus, v němž se pouze ráno vezou děti," dodal nahněvaně Karel Prokop.

Roční náklady na městskou autobusovou dopravu byly vyčísleny na milion sto tisíc korun.

„Třetinu z toho uhradí peníze za vybrané jízdné, takže město na tuto službu doplatí okolo sedmi set čtyřiceti tisíc korun. To ale vychází mnohem lépe, než jsme původně předpokládali," podotkl Michal Šmarda.

Nové Město si je vědomo i toho, že největší zájem je o ranní spoje. „Snažili jsme se v tomto ohledu lidem vyhovět. Zavedli jsme ranní spoj k Medinu, k nemocnici a do Petrovic k učilišti," informoval Michal Šmarda.