V posledních letech značně ubývá motýlů, čmeláků, včel samotářek a dalších živočichů. Přispívá k tomu nejen zemědělská velkovýroba, ale také úpravy zahrádek. Tráva se seká tak často, že drobné květiny nestačí vykvést, chybí místa, kde by se mohly vyvíjet housenky motýlů. Mnohé okrasné keře sice kvetou, ale nedávají nektar a pyl, který včely potřebují k životu.

„Celá příroda je člověkem výrazně narušena. Na polích bují monokultury. Zmizely květnaté louky, na polích zmizely meze. Dokonce mizí i lípy, český národní strom. Obecně velmi málo se vysazují listnaté stromy. Převažují smrky, které ale na rozdíl od listnatých stromů produkují nektar pouze za určitých podmínek v horizontu několika let," zdůraznil například zkušený včelař Jiří Chalupa z Chlístova na Havlíčkobrodsku.

„Na zahradě s dětmi budujeme stanoviště, která by přilákala živočichy a nabídla jim dostatek potravy a vhodné místo k životu. Jedním z nich je broukoviště," vysvětlila učitelka Dagmar Losenická.

Náhradní řešení

Takové stanoviště slouží jako útočiště pro organismy vázané na mrtvé dřevo, jehož je v krajině nedostatek. Pro živočichy by byl vhodnější pařez nebo torzo uschlého stromu, broukoviště je jen náhradní řešení. Poskytuje vhodné prostředí nejen hmyzu, ale také ještěrkám, slepýšům a drobným pěvcům.

Suchá kamenná zídka je zase ideálním úkrytem pro hmyz, pro plazy, zejména pro ještěrky, ale i pro obojživelníky a drobné savce. Kvetoucí suchomilné rostliny přilákají motýly a včely.

„Dostatek potravy by měl hmyzu poskytovat i trvalkový záhon a bylinková spirála. A protože zahrada by měla být také jedlá, vysadili jsme s dětmi ovocné stromy a keře. Byli bychom rádi, kdyby děti nebyly ochuzené o pestrost přírody, která provázela dětství starších generací. Těšíme se, že se naše zahrada přeměňuje v místo, které bude sloužit k pozorování rozmanitosti života, a že se přírodovědu nebudou učit jen z učebnic," zdůraznila Losenická.

S budováním netradiční školní zahrady museli teď s ohledem na počasí oudoleňští školáci přestat. S dalšími úpravami budou pokračovat na jaře.