„Po zkušenostech z minulého roku, kdy byl vzdělávací program poprvé ve školách realizován a setkal se zde s kladným ohlasem nejen ze strany vyučujících, ale především studentů, se pracovníci občanské poradny rozhodli v tomto projektu pokračovat. Na základě zpětné vazby byl původní projekt rozšířen o témata, která studenty nejvíce zajímala. Jednalo se především o téma dědictví dluhů, vliv reklamy," říká ředitelka Občanské poradny v Třebíči Hana Chloupková.

Podnětem pro projekt byla praxe odborných poradců, z níž vyplynulo, že lidé bez vlastních příjmů, mezi které patří i studenti, jsou často zneužívaní k podpisu různých úvěrových smluv, půjček, ručení, plné moci a podobně. Vidina rychlého zisku či přívýdělku často přivede studenty k podepsání dokumentů, kterým často ani nerozumí, nebo jen částečně. V mnoha případech studenti ani nevědí, jaký dopad jejich neuvážený podpis může mít.

„Mladí lidé zpravidla vůbec netuší, že jedním podpisem například na plné moci, kterou dali téměř neznámé osobě, se mohou dostat do nepředstavitelných dluhů. Do nepříznivé situace se stejně tak mohou dostat i podepsáním takzvané rychlé půjčky například přes internet. Častokrát se jedná o malé půjčené částky, které pak ve finále končí exekucí," popisuje Hana Chloupková.

Interaktivní přednášky srozumitelnou formou poskytují mladým lidem informace o důležitosti pečlivého uvážení svého jednání v souvislosti s podpisem různých dokumentů a smluv. Studenti dostanou i návod, jak postupovat v konkrétních situacích. Příklady z praxe jsou doplněny různými soutěžemi, krátkými videošoty, nechybí ani prostor pro dotazy. Studenti obdrží také letáčky s informacemi a varováním před riziky. V rámci vzdělávacího programu bude uspořádáno 15 přednášek pro 300 studentů.

Odborníci upozorňují, že bílé koně pachatelé získávají často tak, že je nalákají na pracovní příležitost. Důvěřiví lidé pod vidinou práce sdělí na dálku své osobní údaje a číslo svého bankovního účtu a mohou být zneužiti k takzvanému praní špinavých peněz.

Pracovníci poradny mají zkušenost, že rizikového chování se dopouštějí i osoby starší, a proto v rámci prevence bude poradna působit i na širokou veřejnost prostřednictvím distribuce letáků a plakátů na veřejných místech. Projekt podpořilo město Třebíč z grantového programu určeného na prevenci kriminality.