„Při kontrole firmy v Humpolci, která si práci cizinců zajistila přes agentury formou rámcové dohody o dočasném přidělení zaměstnanců, vzniklo podezření, že u 101 pracovníků ruské, bulharské a maďarské národnosti jejich agenturní zaměstnavatelé nesplnili zákonem stanovenou oznamovací povinnost vůči úřadu práce," upřesnila Semorádová.

Případem se nyní bude zabývat oblastní inspektorát práce.