„Nedojde tím k omezení schopnosti třebíčské nemocnice poskytovat péči. Nemocnice je schopna garantovat potřebnou kapacitu, která vychází z péče, jakou nemocnice poskytovala letos i loni," sdělil její ředitel Leoš Dostál.

„Určitě nebudeme snižovat počet lůžek tam, kde je takzvaná obložnost lůžek omezena například protiepidemickými či hygienickými požadavky," upozornil Dostál s tím, že fyzický počet lůžek zůstane i v příštím roce srovnatelný s letošním rokem, jen „nasmlouvaných" lůžek s pojišťovnou ubude. Nemocnice jedná i s dalšími pojišťovnami, zda nebudou chtít s nemocnicí uzavřít smlouvu na jejich vlastní kapacitu lůžek. „Výsledek s ostatními pojišťovnami zatím ještě nemáme," konstatoval ředitel.

Ve smlouvě vidí ředitel i pozitiva

Dostál je přesvědčen, že podpis nové smlouvy s VZP přinesl i některá pozitiva. „Nasmlouvaná kapacita na příští rok odpovídá současným požadavkům a potřebám. Druhé pozitivum je, že se podařilo dohodnout takové počty lůžek, aby nebyla ohrožena akreditace oprávnění vychovávat u nás další lékaře. To je při získávání mladých lékařů velmi podstatná záležitost. Třetí pozitivní věc je, že jsme mohli o dvě lůžka navýšit kapacitu na dialýze, kde to bylo velice potřebné," zmínil ředitel Dostál.

Nové smlouvy s VZP na dobu pěti let uzavřely včera také další nemocnice, které zřizuje Kraj Vysočina. Od Nového roku se celková kapacita lůžek v kraji sníží o 191 lůžek na 2 181. „Jako hejtman kraje mám jistotu, že od začátku roku 2013 bude v krajských nemocnicích na Vysočině zajištěna zdravotní péče ve stejném rozsahu jako letos s tím, že bude i zaplacena," uvedl hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD), jenž je i místopředsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nové smlouvy podle něj zaručují zachování struktury a rozsahu zdravotní péče napříč regionem.

Domnívá se, že kvůli demografickému vývoji je třeba některá lůžka akutní péče měnit na lůžka ošetřovatelská nebo sociální.