Nedostatek peněz nutí Nemocnici Třebíč upustit od záměru přestěhovat do nemocničního areálu z Družstevní ulice léčebnu pro dlouhodobě nemocné, oční oddělení a také oční školu z Demlovy ulice. Nejsou na to prostředky. Nemocnice šetří na přístroj.

Po přestěhování některých pracovišť do nového Pavilonu pro matku a dítě se do uvolněných prostor měla postupně stěhovat oddělení sídlící mimo areál nemocnice LDN, oční oddělení a oční škola. Od plánů nemocnice najednou upouští.

„Při posouzení stavu prostor jsme přišli na to, že bychom do nich museli investovat značnou částku peněz, v řádech až desítek milionů korun, což pro nás v současné situaci není schůdné,“ objasnil ředitel Nemocnice Třebíč Leoš Dostál.

V domě v Družstevní ulici, kde sídlí LDN a oční oddělení, je také ve třech patrech ubytovna. Pro tu by podle ředitele museli najít adekvátní prostory jinde. V ubytovně bydlí nyní i řada nových lékařů, kteří přišli za prací do zdejší nemocnice ze Slovenska.

Priority se změnily

Nemocnice musí řešit další problémy. Do objektu, kde sídlí JIP a interna, začalo zatékat střechou. Ta se nyní opravuje. Na nemocnici se valí uzavírání nových smluv s pojišťovnami. Novou prioritou je i pořízení nové gamakamery, která v srpnu vypověděla službu. Na ní přitom provedli jen za loňský rok na tři tisíce vyšetření. Nemocnice je nucena dosavadní plány změnit.

„Do uvolněného prostoru po lékárně, kam se původně mělo stěhovat oční oddělení, hodláme přestěhovat oddělení s gamakamerou,” řekl ředitel Dostál. Dosud byla gamakamera umístěna ve starých, již nevyhovujících prostorách.

Náklady na gamakameru by se podle ředitele vyšplhaly na dvacet milionů korun.
Hospodářský výsledek nemocnice za letošek by do mínusu spadnout neměl. „Tento rok neskončí ztrátou - ani provozní ani celkovou. Odhadem by se výše zisku mohla pohybovat kolem tří až pěti milionů korun. Chtěli bychom, aby to byl výsledek dlouhodoběji stabilizovaný,“ zmínil ředitel. Nemalou položkou v rozpočtu je provoz Pavilonu pro matku a dítě, kde je bazén s vodoléčbou. Proti původním prostorám, kde byla pracoviště dříve, se náklady přestěhováním zvedly o 150 tisíc korun měsíčně. „Nemáme možnost si na to vydělat tržbami, musíme ušetřit jinde,“ nastínil ředitel. Co vadí pacientům v novém pavilonu zmínila návštěvnice nemocnice Jana Hladká z Třebíče: „Chybí tu pořádný bufet, kam by člověk zaběhl, aby nemusel vybíhat ven.”
Protože výstavba pavilonu byla spolufinancovaná Evropskou unií, nemůže nemocnice v těchto prostorách podnikat nebo část prostoru pronajmout k podnikání. „To je důvod, proč v pavilonu stále nemáme občerstvení a prodej tiskovin,“ zmínil ředitel nemocnice. Nemocnice nemůže pronajmout ani bazén pro speciální cvičení ve vodě. „Požádali jsme kvůli tomu kraj o výjimku. Čekáme na vyjádření,“ popsal Dostál.