„Máme okolo sto šedesáti členů a nemáme vlastní sídlo, sídlíme na privátní adrese. V roce 2020 bude Orel slavit sto let, do té doby už bychom chtěli mít něco důstojnějšího. Absence vlastního sídla nás také limituje v rozvoji naší činnosti tak, jak nám to stanovy umožňují," vysvětlil potřebu vybudování zázemí starosta jednoty Orel Břetislav Wurzel.

Vzhledem k finanční náročnosti je stavební akce plánována do dvou etap. Náklady na první z nich, v níž by se měly zrealizovat terénní úpravy, přípravy sítí, stavba provozní budovy a oplocení areálu, by se měly vyšplhat na čtrnáct milionů osm set tisíc korun.

„Požádali jsme o dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, program umožňuje poskytnout až padesát procent z celkových investičních nákladů. Z vlastních prostředků bychom uhradili čtyři miliony čtyři sta tisíc korun a o zbytek, tedy o tři miliony korun, jsme požádali město," uvedl Břetislav Wurzel.

Jednota Orel byla do roku 2008 majitelem areálu novoměstského kina, který od ní odkoupilo město za sedm milionů korun. Za část získaných peněz zakoupili orlové pozemek v Soškově ulici, kde by měl vzniknout nový víceúčelový sportovní areál.

Kompromis

Novoměstští zastupitelé žádosti jednoty Orel vyhověli jen částečně. Požadované tři miliony korun jim nedali celé. Město rozhodlo věnovat orlům v případě, že se jim podaří získat dotaci, milion dvě stě tisíc korun s tím, že na druhou etapu uvolní následně dalších sedm set tisíc korun.

„Jejich záměr podle mého názoru není špatný a jde o historickou organizaci, která si zaslouží podporu. Ale nikdo nikdy nedostane podporu v té výši, kterou požaduje, nebylo tomu tak ani v minulosti. Vždycky se snažíme najít nějaký kompromis, i když sami máme velké investiční projekty a nemáme peníze na rozdávání," vysvětlil snížení požadované částky novoměstský starosta Michal Šmarda. „Pomůžeme jim projekt uskutečnit, ale budou muset i sami hledat úspory," dodal starosta Šmarda.

Shodný názor zastává také místostarosta Stanislav Marek. „Předpokládám, že tak, jak se vyvíjejí ceny na stavebním trhu, by mohla být vysoutěžená částka za realizaci o něco nižší, než je původní rozpočet. Zároveň je toto řešení pro nás zárukou, že se jednota Orel bude snažit dobudovat i hřiště, což je pro celý areál poměrně důležité," objasnil Stanislav Marek.

Orlové budou muset nyní hledat nějaké další řešení. „Musíme to probrat s projektanty, takže je ještě předčasné dělat závěry. Naše potřeba i přes rozhodnutí zastupitelstva trvá a budeme hledat možnosti k dořešení situace," podotkl Břetislav Wurzel.

Pokud by se orlům podařilo sehnat potřebné finanční prostředky, mohlo by se začít stavět už v druhé polovině letošního roku. „Máme hotový projekt a platné stavební povolení," potvrdil starosta jednoty.

Druhá etapa, výstavba hřiště, by na svou realizaci musela ještě nějakou dobu počkat.

Orlové se v Novém Městě na Moravě soustředí především na florbal. „Výstavba spolkové budovy by nám měla umožnit i další činnosti, které jsou dnes utlumené. Je to například stolní tenis. A v plánu máme také podporu nějaké sociální nebo kulturní spolkové činnosti, což by mohlo být zajímavé pro město i veřejnost," doplnil Wurzel.