Odpočátku proti němu protestovali obyvatelé Petrovic. Dokonce hrozili, že Kraji Vysočina, který hodlá nové silnice vybudovat, neuvolní pozemky. „Bylo by to blízko obce a poškodilo by to podzemní vody," mínil petrovický starosta Zdeněk Jeřábek.

Ve druhé polovině loňského roku se proto krajští úředníci a projektant zabývali novou trasou, kterou navrhlo vedení Petrovic. Se silnicí vedoucí do průmyslové zóny u Nové Vsi však chtělo posunout i trasu plánované komunikace, která má tvořit obchvat Okříšek.

S tím však nesouhlasili zastupitelé Krahulova. „Vedlo by to v místech, kde plánujeme postavit čistírnu odpadních vod, a navíc tam máme blízko sportoviště," vysvětlil starosta František John.

Poslední jednání obcí, firem a vedení kraje se konalo v pondělí v Jihlavě. Nastolená varianta počítá opět s vedením silnice od uhelných skladů u Krahulova a obchvatem Okříšek. Zásadní změnou však v aktuálním návrhu prošla trasa spojky k Mann+Hum-melu a dalším firmám v novoveské průmyslové zóně.

Východně od obce

Silnice by měla vést nikoli západně, ale východně od Petrovic. „V obci jsme se dohodli, že tento návrh blokovat nebudeme. Je to pro nás menší zlo," poznamenal Zdeněk Jeřábek.

Vedení obce však bude požadovat několik změn. Podle starosty jde ale o drobnosti. „Byli bychom rádi za jinou výšku mostu přes řeku a způsob křížení s místní komunikací, která tudy k Nové Vsi vede," popsal petrovický starosta.

Finální varianta to však být nemusí. Nevyjádřila se k ní totiž Nová Ves, a právě její stanovisko bude nejspíš klíčové. „Našeho katastru by se to dotklo dost," řekl novoveský starosta Leoš Durda. „Most přes řeku by měl stát jižně od obce, silnice by pak měla zahnout západně k průmyslové zóně a vyústit by měla kousek za Novou Vsí na stávající silnici," popsal.

A právě zásah do pozemků v katastru Nové Vsi může být pro poslední předloženou variantu osudný. „Myslím, že všem lidem u nás se to líbit nebude. Nechci ale předbíhat. Zatím jsme to neprojednali ani na zastupitelstvu. Je to pro nás novinka, se kterou se seznamujeme," dodal Leoš Durda.

Další schůzka představitelů obcí, firem a vedení kraje by se měla uskutečnit za měsíc. Do té doby by mělo být stanovisko Nové Vsi známé.

V případě Petrovic už se podle starosty Zdeňka Jeřábka měnit nebude. „Máme jen drobné požadavky, které jsou myslím lehce splnitelné. Myslím, že na celku shoda bude. Věřím, že se brzy dohodneme," dodal.

Podle posledního návrhu by měla silnice míjet Petrovice ve vzdálenosti 270 až 300 metrů a nezasáhne natolik do tamního podloží, jako to kraj plánoval v původním návrhu v západní části petrovického katastru. „Východní varianta určitě není tak nešetrná k přírodě jako ta západní," podotkl Zdeněk Jeřábek.

Projekt tlačí čas

Stavbu důležitých silnic pro Okříšky, okolní obce, zaměstnance firem i chod jejich provozů tlačí čas. „Byli bychom rádi, kdybychom v této oblasti vyřešili dopravu komplexně. Kvůli dotacím ale nemůžeme přešlapovat na místě. Pokud se do 31. prosince 2018 nezačne stavět, tak pak už nikdy," upozornil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu Libor Joukl.

Odkazoval tím na fakt, že z evropských prostředků bude možné na páteřní silniční síť čerpat prostředky už jen necelé tři roky. „Každý další návrh přitom oddaluje začátek prací o pět měsíců. Přepracování projektu a vyjádření úřadů totiž nedostaneme hned," poznamenal náměstek hejtmana.

Trpělivost dochází firmám. K oddalující se stavbě se v minulosti negativně vyjádřili zástupci firem Mann Hummel i Alfa In. „Hlavním problémem je to, že do toho mluví příliš mnoho lidí. Měl by být někdo, kdo řekne, že je to stavba v obecném zájmu a udělá se to," mínil ředitel společnosti Alfa In, která vyrábí svářecí techniku, Vladimír Holý.

Průmyslová zóna by s novou silnicí byla dostupnější pro zaměstnance i obchodní partnery, podle ředitele Holého by se mohla i rozšiřovat a dát prostor příchodu nových zaměstnavatelů. „Kromě dopravní obslužnosti je už vše podstatné vyřešeno," řekl.