Snaží se tak snížit administrativu a náklady na úředníka, který musí mít odbornou způsobilost nebo právnické vzdělání. Mnohé obce raději zaplatí poplatek za smlouvu s jiným úřadem, než by si financovaly odborníka. Smlouva vyjde obecní kasy levněji.

Úřad městyse Okříšky měl donedávna uzavřeny veřejnosprávní smlouvy, v nichž se zavázal rozhodovat o vině či nevině obyvatel deseti obcí v okolí. Teď je vypovídá.

„Přestupková komise už u nás zasedat nebude. Informovali jsme o tom obce, s nimiž jsme měli smlouvy. Projednávání přečinů, k nimž dojde v Okříškách, přeneseme smluvně na třebíčský úřad. A ten je bude řešit za nás. Platit vlastního člověka je pro nás dost nákladné, na to v současnosti nemáme," řekl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Rozhodovat o drobných přestupcích obcím ukládá zákon. Přestupkové komise řeší prohřešky proti majetku, občanskému soužití či samosprávě. Některé končí napomenutím, jiné pokutou, ta může dosáhnout až 50 tisíc korun. V krajním případě může úřad dotyčnému za jeho prohřešky zakázat činnost či nařídit propadnutí věci. Správní poplatky a případné pokuty jsou příjmem do rozpočtu úřadu, který přestupek projednával. To stejné platí i v případě pokuty.

Na Třebíčsku má veřejnosprávní smlouvy uzavřené drtivá většina obcí, které pověřily řešením deliktů větší samosprávy. Za menší obce rozhodují úřady v Jemnici, Hrotovicích, Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích.

Posledně jmenované město kromě deliktů místních projednává přestupky, k nimž došlo v sedmadvaceti obcích v okolí.

„Na Moravskobudějovicku jsou jen tři samosprávy, které si ponechaly právo o přestupcích svých obyvatel rozhodovat sami, jinak se všechno řeší u nás," řekla Pavlína Prokešová, pracovnice zabývající se projednáváním deliktů v Budějovicích. Ze své praxe si nepamatuje, že by se někomu nelíbilo, že o něm rozhoduje úředník z jiného města.

„Vše je na základě smlouvy a lidé to berou jako samozřejmost. To, že neznáme místní poměry jim nevadí, většinou nás rychle uvedou do problému ," doplnila Pavlína Prokešová.

Podobné je to na opačném konci Třebíčska, v Náměšti nad Oslavou. „Letos jsme uzavřeli smlouvu o projednávání přestupků s obecním úřadem v Sudicích. Kromě Kralic nad Oslavou, Březníku a Kuroslep máme podepsanou smlouvu se všemi obcemi v okolí a přestupky se tak projednávají u nás," informovala Ivona Hrušková z odboru vnitřních věcí náměšťského úřadu. Každoročně tamní komise projedná stovku případů.

Stařeč a Kralice

Pravomoc vynést verdikt nad prohřešky místních si ponechala Stařeč. Tamní zastupitelé rozhodují, na základě smlouvy, i o poklescích obyvatel Mastníku. Obdobný model mají nastaven v Kralicích nad Oslavou, kde tamní komise posuzuje přečiny obyvatel Březníku a Kuroslep.

„Uzavřít veřejnosprávní smlouvu s jiným úřadem není nic složitého. Mě to připadalo nefér a drahé. Za všechno se platí, za uzavření smlouvy, nahlášení přestupku, za projednání. Dávat peníze za něco, co můžeme vyřešit sami je podle mne zbytečné," míní starosta Kralic Emil Dračka. Přiznává, že je to pro mnohé samosprávy jednodušší nechat o deliktech místních rozhodovat někoho jiného. Sám musel absolvovat tři zkoušky, aby mohl v komisi zasedat.