Současný systém přijímání odpadů ve sběrných dvorech se rozhodla od roku 2013 společnost Esko-T změnit. „Informace o člověku a o odpadu, který přivezl, jsme zapisovali ručně do sešitu a z něj pak do tabulek. Bylo to pracné a chybové. Přešli jsme proto k systému, který je z mnoha pohledů jednodušší," řekl o projektu identifikačních karet ředitel Esko-T Pavel Gregor.

Vyzvednout si svou kartu mohou poplatníci ve městech či obcích, kde sběrný dvůr funguje. Na přespolní přijde již brzy řada. „Oslovili jsme obce z okolí našich třinácti sběrných dvorů, aby nám daly seznam poplatníků. Na jejich základě necháme vyrobit karty a následnou distribuci přímo lidem si zajistí samy obce," připomněl Gregor.

Hned několik starostů však na nový model nepřistoupilo. „Bylo nám to nabídnuto, ale možnosti jsme nevyužili. Nás se to po pravdě moc nedotýká. Dosud nám žádná faktura za odevzdaný odpad do sběrného dvora nepřišla, takže to vypadá, že tam od nás nikdo nejezdí," zamýšlela se starostka Ocmanic Marie Bojanovská.

Před podobným rozhodnutím ale ředitel Gregor varuje. „Někteří starostové stále vyčkávají, ale do budoucna není možné to, aby některá obec byla s prominutím vyčůraná a ostatní na ni dopláceli. Potom bude na občanech, aby se obrátili na svého starostu nebo starostku s tím, proč neuzavřel smlouvu a oni se nedostanou na sběrný dvůr," zdůraznil.

S doplněním přispěchal starosta Náměště nad Oslavou a zároveň předseda představenstva Svazku obcí Skládky TKO Vladimír Měrka. „Pro obce se zavedením karet nic nemění. Jen my díky tomu lépe poznáme, kdo a co přivezl. To pak napomůže následné fakturaci. Také jde o to, aby sběrné dvory nesloužily jen pro obce a města, ve kterých jsou, ale i pro širší okolí," připomněl.

Obcím se však projekt příliš nepozdává. „Přece nebudeme za každou babičku, která tam ponese igelitku pet lahví, platit 140 korun. U nás sbírají nebezpečný odpad a železný šrot hasiči, máme kontejnery na tříděný odpad a komunální odpad dávají lidé normálně do popelnic. Nevím, co dalšího by lidé do sběrného dvora nesli," poznamenala Bojanovská a podobná slova zazněla i od starosty Jinošova Pavla Křečka: „Dvakrát do roka se od nás sváží nebezpečný odpad a nikdy v tom nebyl problém. Na smlouvu jsme tak nepřistoupili, podmínky nám přišly nevýhodné," řekl.

Obce mají čas na rozmyšlenou

Přibližně devadesátka obcí však na smlouvu o novém systému ve sběrných dvorech přistoupila. „Distribuce karet bude probíhat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Během té doby se přespolní lidé do sběrných dvorů dostanou i bez karet a obce, které doposud na smlouvu nepřistoupily, ji budou moci podepsat," vysvětlil Gregor s tím, že obyvatelé obcí a měst, ve kterých sběrný dvůr přímo funguje, budou muset předložit kartu již od 1. ledna 2013.

Podle ředitele Esko-T se identifikační karta lidem vyplatí. „Lidé budou moci i nadále dojíždět do všech sběrných dvorů. Obsluha kartu načte a zadá druh a množství odpadu. Odbavení je rychlejší. Jednou za týden se nashromážděná data přehrají do programu. Díky tomu tak jednoduše získáme podklad pro fakturaci obcím a také hlášení, která pravidelně odevzdáváme svazku obcí," líčil Gregor.

Všichni si kartu nevyzvednou

Pro obyvatele Náměště nad Oslavou jsou již karty k dostání. „Vydáváme je na městském úřadě a lidé postupně přicházejí. Hlavní vlna už je za námi, někteří si ale do konce roku pro kartu určitě přijdou. Najdou se však určitě i lidé, kteří sběrný dvůr nevyužívají a kartu si nevyzvednou," přiznal Měrka.

KAMIL ČERNÝ