Třebíč Těsně před ukončením své třídenní cesty po Vysočině poskytl český prezident Miloš Zeman exkluzivní rozhovor Deníku.

Hovořil v něm o svých dojmech z cesty po kraji, názorech na současnou politickou situaci i o tom, jak se těší na svou chalupu v Novém Veselí. Jeho dovolená však nebude dlouhá, protože už ve druhém červencovém týdnu přijede do Prahy nový slovenský prezident Andrej Kiska.

Vysočinu znáte lépe než jiné kraje. Přesto, překvapilo vás něco při vaší cestě?

To, co mě překvapilo, byly brambory. O Vysočině se říká, že je krajem brambor a kamení. Což samozřejmě vím. Ale nevěděl jsem, a řekli mi to až zemědělci v Humpolci, že plocha brambor se za posledních třicet let snížila o 90 procent. Z 200 tisíc hektarů na 20 tisíc hektarů.

Brambory jsou potravina, která mi chutná a na chalupě si ji dávám dvakrát týdně. S máslem, pažitkou a solí. A je to jediná potravina, kterou zapíjím mlékem. No, a když mi nějaká potravina chutná, tak vstanu do boje za její zájmy. Myslím si, že naše pole by měla být pokryta nulovým množstvím solárních panelů, minimálním množstvím řepky a maximálním podílem právě brambor.

Při projíždění Vysočinou vás trochu potrápil vydatný déšť. Vy jste k tomu vždy říkal, že takové počasí přeje zemědělcům. Co dalšího vedle přejícího počasí by potřebovali zemědělci u nás?

Potřebovali by to, aby se změnila dotační politika. Aby byly podporovány plodiny, které zajišťují potravinovou soběstačnost a zdravou výživu obyvatel. O bramborách mi říkali, že je to vitaminová pilulka, která kromě vitaminu C obsahuje také antioxidanty. Říkali mi a doufám, že tím nepomlouvám konkurenci že egyptské brambory jsou zalévány vodou z Nilu, což je v podstatě stoka, protože do ní ústí všechny exkrementy egyptských obyvatel. Nu, a například rakovina tlustého střeva může být způsobena nekvalitními potravinami včetně brambor.

Netajíte se myšlenkou, že v regionální politice působí často kvalitnější lidé než v té celostátní. Méně se tam politikaří a lépe zachází s penězi občanů. V této souvislosti je namístě otázka: Podporujete přímou volbu starostů a hejtmanů?

Stokrát jsem vyjádřil svoji podporu přímé volbě. Ale víte, že ďábel je skryt v detailu. Ten detail je v tom, jak má tato volba probíhat. Na Slovensku, pokud vím, mají tyto volby oddělené, a já to nepokládám za dobré. Myslím si, že přímá volba starostů nebo hejtmanů má probíhat v rámci jednotných, ať už komunálních nebo krajských, voleb. A to tak, že starostou je zvolen ten, kdo získá nejvíce preferenčních hlasů, ale pozor na kandidátce nejúspěšnější strany. Když zvolíte nějakého politika, který sice bude mít nejvíce preferenčních hlasů, ale bude v tom zastupitelstvu sám, tak se mu celkem nic nepodaří prosadit. Když zvolíte politika, který bude splňovat obě kritéria současně, to znamená bude mít osobní preference a bude mít podporu své vlastní politické strany, tak i když třeba nebude mít v zastupitelstvu většinu, tak bude mít silný background, v podpoře svých kolegů.

Na začátku návštěvy Vysočiny jste podpořil rozšíření dukovanské jaderné elektrárny, což o týden dříve udělali i krajští zastupitelé. Proč podle vás potřebujeme další posilování jaderné energetiky?

Protože nám hrozí postupný úbytek hnědouhelných zdrojů. Nehledě na to, že jsou stále úvahy, že by se hnědé uhlí mohlo využít k výrobě benzinu. I když tyto úvahy ještě dnes nejsou reálné. A protože spoléhání na solární a větrné elektrárny znamená slepou víru v to, že slunce bude trvale svítit, vítr bude trvale foukat a že nepotřebujeme zálohové elektrárny, které by se nasadily v případě, kdy neplatí ani jedno, ani druhé.

S jadernou problematikou na Vysočině souvisí i další záležitosti. Lidé v Polné se vás ptali na budování dolu na těžbu uranu a jinde jsou lidé proti tomu, aby v kraji vzniklo úložiště vyhořelého jaderného paliva. Měli by obyvatelé o takových věcech, třeba i o rozšiřování Dukovan, rozhodovat v referendu?

Nemám nic proti referendům na toto téma. Myslím si, že ti, kdo chtějí jaderné úložiště, by měli občanům daného území nabídnout nějakou reálnou protihodnotu. Něco za něco. Ale na druhou stranu mezisklad v Temelíně vydrží ještě padesát let. Takže otázka jaderných úložišť vůbec není tak aktuální, jak se zdá. V každém případě i dnešní vypálené palivo se při budoucí generaci takzvaných množivých reaktorů může stát novým palivem pro tyto reaktory.

V Jihlavě jste hovořil o tom, že s vysočinským hejtmanem Jiřím Běhounkem dokončíte společný projekt v Novém Veselí. O co vlastně půjde?

Už jsme se dohodli. Půjde o výsadbu stromů na břehu vysočinského rybníka v oblasti takzvané Kačenárny. Pan hejtman slíbil, že zajistí poradu všech hejtmanů, včetně zajištění motyk, rýčů a zahradních konví na zalévání. Bude to příležitost k setkání hejtmanů. Nu, a protože nerad měním své původní záměry, tak po roce 2017, kdy vyprší jakási garanční lhůta, se hejtmani sejdou znovu, ty lopaty mezitím nezrezaví, a my konečně vysadíme stromořadí na hrázi Veselského rybníka. Takže nakonec naše dohoda spočívá v tom, že počet vysázených stromů se zhruba zdvojnásobí. To není špatná dohoda.

A letos se sejdete kdy?

Bude to ve vegetačním období. My se s panem hejtmanem ještě dohodneme, jestli to bude září nebo říjen.

Od soboty budete mít dovolenou. Bude pouze krátká, neboť přijede slovenský prezident. Co byste rád v době dovolené stihl a nač se nejvíce těšíte?

Samozřejmě se setkám se svými starými přáteli na Vysočině, které jsem kvůli nedostatku času dlouhodobě zanedbával. Za druhé alespoň jednou vyjedu na své nafukovací jachtě na Veselský rybník a za třetí využiji dárek, který jsem včera dostal v Novém Městě na Moravě to jsou trekingové hole. A pokusím se místo hůlky, se kterou se občas belhám, vzít do rukou obě tyto hole a vyrazit na kratší lesní procházky do míst, která mám rád.

Mluvil jste o tom, že po skončení mandátu se na Vysočinu vrátíte. Je to předčasné, ale přesto se zeptám: Hodláte kandidovat ještě jednou?

To je předčasná otázka, jak jste velmi správně řekl. Ale v každém případě po skončení mandátu, ať už jakkoli dlouhého, se zcela určitě na Vysočinu vrátím.

Soud ve čtvrtek očistil Andreje Babiše ohledně jeho údajné spolupráce s komunistickou tajnou bezpečností. Jak vnímáte toto rozhodnutí?

Řekl jsem už v televizi, že demokracie je založena mimo jiné na nezávislosti soudů. Když si ze soudů uděláte nástroj stranické politiky, tak končí demokracie. A já jsem se naučil respektovat rozhodnutí soudu i tehdy, když mně to zrovna nebylo příjemné. Například privatizátor Knižního velkoobchodu Miroslav Macek mě žaloval za to, že jsem ho označil za tuneláře, a soudkyně rozhodla, že i když privatizace knižního velkoobchodu byla nemorální, nelze označit pana Macka za tuneláře, protože s ním nebyl soud. Já jsem musel zaplatit pokutu asi dvacet tisíc korun. Zaplatil jsem ji se zaťatými zuby, neodvolával jsem se, respektoval jsem rozhodnutí soudu. A přesně tak respektuji i rozhodnutí soudu v jakýchkoli jiných případech. Protože buď budeme mít nezávislé soudy, anebo budeme mít soudy, kde někdo zavelí, a ten soudce vynese rozsudek v zájmu stranické špičky.